Метеостанция LG1177

Gebruiksaanwijzing – Руководство пользователя Weerstation – Метеостанция
Мануэль д'Утилизация - Station Météo et capteur

NL стр. 2-11 EN стр. 12-21 FR стр. 22-31

Модель / Модель: LG1177

CHN СДЕЛАНО В КИТАЕ
!
Lees de инструкций Пожалуйста, прочтите руководство Veuillez lire ce mode d'emploi

Введение
Bedankt DAT je hebt gekozen voor één van onze продуктов LifeGoods. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Узнайте больше о продукте, а затем свяжитесь с нами по электронной почте: service@lifegoods.nl
Beoogd gebruik – Het radiografisch bestuurbare weerstation is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Хет
beschikt над een tijd- en weersvoorspellingsweergave, то же самое встретилось с другими функциями. Электронный аппарат не имеет значения для nauwkeurige weersvoorspellingen en mag niet worden gebruikt als feitelijke referentie voor de komende of huidige weersomstandigheden. Wijzigingen zijn in strijd met de productgarantie en het bedoelde gebruik. Де фабрикант является niet aansprakelijk voor schade of verlies van goederen als gevolg van oneigenlijk gebruik. Этот продукт не требует коммерческого использования.
Waarschuwingen en veiligheidsинструкции
! Пусть erop DAT Het verpakkingsmateriaal Niet в Handen Komt ван Kinderen. Zij kunnen Эрин Stikken!
! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
Algemeen - Пусть последствия op de risico умирают verbonden zijn aan misbruik van het weerstation en de sensor.
Misbruik кан приводит к тому, что человек может строиться на шаде, а также является аппаратом продукта, который умирает erop zijn aangesloten. – Gebruik het weerstation en de sensor alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding. – Als heet weerstation en de sensor niet goed functionseren, gevallen of beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg de Customer Service. – Het weerstation ontworpen en bedoeld voor binnen-privégebruik. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden. – Als je het weerstation niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. – Plaats de buitensensor niet in de volle zon, dit kan leiden tot een onnauwkeurige Meting. – Elk metalen voorwerp kan een blikseminslag veroorzaken. Installeer де датчик nooit tijdens onweer.
Personen – Dit apparaat mag door kinderen worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd
zijn mbt het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. - Het apparaat kan gebruikt worden door mensen встретился с физическим лицом из mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn mbt het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. – Het weerstation en de sensor zijn geen speelgoed. Zorg ervoor DAT Kinderen Jonger Dan 8 Jaar Niet Met Toestellen Spelen.
Gebruik - Gebruik het weerstation NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (было)
бак гевулд встретил воду. Raak het apparaat en he stroomsnoer NIET with natte handen aan. Zorg ervoor dat het apparaat NIET в контакте с водой. Перемещать аппарат НИЭТ в воду. Als er toch вода в op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. – Устройство, в котором используется встроенный нагревательный элемент, встроенный в печь, предназначенный для измерения температуры. – Dek he weerstation de sensor niet af als ze aanstaat. Leg nooit objecten op he apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
2

Elektra – производит замену датчика NIET с помощью elkaar, ремонтирует аппаратуру NIET. Dit kan schade
aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriserd onderhoudspersoneel. Stuur het weerstation en de sensor altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen. – Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het weerstation aansluit. – Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het weerstation dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseard onderhoudspersoneel. – Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het weerstation dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. - Trek NIET аан он snoer ом де stekker UIT он остановите контакт те halen. – Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET. - Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, обширный зит. Нога де кабель niet op warme oppervlakken в де buurt ван olie. Laat de kabel niet over de rand van een tafel aanrecht hangen.
Batterijen – Batterijen zijn dodelijk als ze worden ingeslikt. Houd de batterijen Uit de buurt van kinderen. – De levensduur van batterijen ongeveer een jaar. Vervang де батареи оп tijd. – Batterijen moeten worden geplaatst volgens de juiste polariteit zoals aangegeven op de kluis. – Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. – Gebruik alleen batterijen van hetzelfde типа gelijkwaardige. – Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden. Oplaadbare batterijen moeten uit de kluis work-
den verwijderd voordat ze worden opgeladen. – Probeer де polen де batterijen niet te kortsluiten. – Gooi geen batterijen in het vuur. Probeer batterijen niet te pletten, te doorboren of open andere
manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook. – Gooi batterijen niet bij het huisvuil. Batterijen bevatten Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
Ondeskundig gebruik ван де batterijen кан explosie en lekkage ван batterijvloeistof veroorzaken. Утилизация батарей в Индии. Рычаг аккумуляторной батареи в биджен-двери-двери-двери-переходник-переходник для утилизации. – Батарейка NIET сильно разряжена и имеет высокую температуру переутомления. – Lekkende batterijen kunnen het toestel beschadigen. Verwijder де batterijen als je het toestel langere tijd niet gebruikt. – Gebruik handschoenen om lekkende batterijen te verwijderen. Maak het batterijcompartiment schoon with een droge doek. – Als de batterijen lekken, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Перетащите руки. В geval ван авария blootstelling aan batterijvloeistof, spoel de getroffen gebieden met veel schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in.urlэккаге бестаат.
Ontvangen фургон Verzending
- Контролер de inhoud van het pakket overeenkomt встретил de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.
Содержимое пакета
– Weerstation LifeGoods – Модель LG1177 – EAN 8720195253174
Дополнительные аксессуары: – 1 ручка для переноски – 4 батарейки АА – 1 адаптер – 1 датчик
3

Особенности продукта
Productoverzicht – Weerstation

Часть A – A1: Temperatuur op afstand – A2: Luchtvochtigheid op afstand – A3: Temperatuuralarm op afstand – A4: Time/Kalender of Dag/alarmtijd – A5: Maanstand – A6: Barometrische druk – A7: Histogram tont de trend van 24
uur atmosferische druk – A8: Vochtigheid binnenshuis – A9: Comfortlevel binnenshuis – A10: Tmperatuur binnenshuis – A11: Weersvoorspelling
Продукт overzicht — Датчик

Часть B – B1: ” ” влак – B2: ” ” кноп – B3: ” ” кноп – B4: ” ” кноп – B5: ” ” кноп – B6: ” ” кноп – B7: ” ” кноп – B8: «MEM» -knop – B9: Schuifknop Alarm aan/uit – B10: Stroomaanluiting
B11: USB-вход – B12: Аккумулятор

– C1: ЖК-дисплей Temperatuur – C2: ЖК-дисплей Vochtigheid – C3: Светодиод Zendsignaal – C4: Ручка «°C/°F»

– C5: ручка «TX» – C6: Schakelaar «канал 1,
2 из 3” – C7: Баттеривак

4

Технические данные
Размер
Гейхт Клер
Материал Длинные полосы
адаптер

Станция: 20,5 x 13 x 3 см Сенсор: 9,7 x 5 x 3,2 см Станция: 297 гр Сенсор: 53 гр Zwart
АБС
1,50 m

Струмворзининг
Барометрический напиток Vochtigheid
Датчик температуры Draadloze afstandssensor
IP-номер

Weerstation: – Батарея: 2x 1,5 В, тип LR6 AA – Выход: 5 В, 1 А Датчик: – Батарея: 2x 1,5 В, тип LR6 AA Адаптер: – Vermogen: 6 Вт
– Барометрические значения давления: 600 гПа/мбар~1100 гПа/мбар и 17,72 дюйма ртутного столба~32,50 дюйма ртутного столба
– Druk naar keuze в hPa/mb of inH
Meetbaar bereik binnen & buiten: 20% относительной влажности ~ 95% относительной влажности
– Предельная температура окружающей среды: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) – Предельная температура окружающей среды: -40°C (-44°F) ~
70°C (158°F) – температура выше нуля в °C или °F. – Термометр op afstand en vorstwaarschuwing
Станция: от 0°C до 50°C Сенсор: от -30°C до +60°C
- Вандмонtage of tafelstandaard – Eén draadloze thermosensor inbegrepen – 433.92MHz RF zendfrequentie – 60 метров zendbereik в открытом помещении
Датчик: Станция IPX4: –

Overige eigenschappen – DCF radiogestuurde tijdfunctie; – Eeuwigdurende kalender to the het jaar 2099; – Dag van de week в 7 talen selecteerbaar door gebruiker: Engels, Duits, Italiaans, Frans,
Спаанс, Нидерланды и Динс; – Тийд в optionele 12/24-уров с делением; – Dagelijkse wekkerfunctie; – Автоматическая функция повтора; – Вергаве ван де Маанфазе.

5

Инструкции для пользователей
! Plaats de buitensensor niet in de volle zon, dit kan leiden tot een onnauwkeurige Meting.
Eerste gebruik 1. Откройте Deksel van het batterijvak van heerstation. Plaats 2 x AA-batterijen en let daarbij op de
polariteit [«+» и «-» маркеры]. 2. Откройте датчик заряда аккумулятора. Платы 2 x AA батареи с полярностью [ «+» и «-»
маркеринген]. 3. Хотите, чтобы аккумуляторная батарея располагалась на 3-х секундной панели рядом с ЖК-дисплеем?
pieptoon, en Detecteert het station de binnentemperatuur en -vochtigheid. 4. Het weerstation begin nu een verbinding met de draadloze sensor tot stand te brengen. Дезе операция
в течение 3 минут в течение 5 минут после открытия двери и включения символа радиочастотной антенны на дисплее «ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК» появляется возможность отключения. XNUMX. Nadat de ontvangst een verbinding met de draadloze sensor tot stand heeft gebracht, schakelt hij over naar de ontvangstmodus voor de radiobesturstijd.
Включение радиосигнала 1. Начало автоматического включения с сигналом DCF через 7 минут после его запуска.
батарея zijn vervangen. Het icoon van de radiomast begint te knipperen. 2. Через 1:00 / 2:00 / 3:00 каждый час автоматический процесс синхронизации с сигналом DCF
ом eventuele afwijkingen ван де экзит tijd те corrigeren. Кроме того, синхронизация считывания ошибок (значок ван де зендмаст verdwijnt ван хет дисплей), Zal Het systeem Automaticisch een nieuwe Synchronisatiepoging doen op het volgende hele uur. Deze процедура wordt autotisch herhaald tot een total van 5 keer. 3. Houd de ” ” toets twee seconden ingedrukt om de manuele DCF-signaalontvangst te starten. Als er binnen 7 minuten geen signalen worden ontvangen, dan stopt het zoeken naar DCF-signalen (het icoon van de radiomast verdwijnt) en begint het opnieuw bij het volgende volle uur. 4. Druk eenmaal op de ” ” knop tijdens RC-ontvangst, om het zoeken naar het radiosignaal te stoppen. также je de waterkoker aanzet. Als het вода kookt, schakelt де waterkoker Automaticisch uit en gaat het indicatielicht uit.
Opmerking – Wanneer he the radiomastpictogram knippert, is de ontvangst van hestart DC-signaal gestart. – Если эта пиктограмма zendmast непрерывна, она является успешным сигналом DCF. – Минимальный задний фургон длиной 2,5 метра для всех складских помещений, телевизоры
компьютермонитор. – De radio-ontvangst – это zwakker in ruimten met betonnen muren (bv: in kelders) en in kantoren. Платки в
dergelijk Extreme omstandigheden het systeem dicht bij het raam. – In de RC-ontvangstmodus werkt alleen de ””-toets, de andere toetsen niet. Как и я
handelingen wilt uitvoeren, druk dan op de ” ” toets om de RC-ontvangstmodus te verlaten.
Handmatig de tijd instellen 1. Druk eenmaal op ” om over te schakelen naar de weergave kalender of secondenteller. 2. Houd de ” ” toets 2 seconden ingedrukt en de 12/24-uursmodus begint te knipperen. Гебруик де » »
en ” ” toetsen om de juiste 12/24 uurs modus in te stellen. 3. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en de tijdzones beginnen te knipperen. Гебруик де
knoppen ” ” en ” om de juiste tijdzone in te stellen (-12 to +12). 4. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en de uurweergave begint te knipperen. Гебруик де
knoppen » » en » om het juiste uur in te stellen. 5. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en de minutenweergave begint te knipperen. Гебруик де
knoppen ” ” en ” om de juiste minuten in te stellen.

6. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en het maand-en datumicoon begint te knipperen. Gebruik de knoppen ” ” en ” om de datumweergave in te stellen op Maand/Datum of Datum/Maand.
7. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en het Jaar 2015 begint te knipperen. Gebruik de knoppen ”en” om het juiste jaar in te stellen.
8. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en de maandaanduiding begint te knipperen. Gebruik de knoppen ” ” en ” om de juiste maand in te stellen.
9. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en het datumscherm begint te knipperen. Gebruik de knoppen ” ” en ” om de juiste datum in te stellen.
10. Druk op ” om je instellingen te bevestigen, en de taalselectie voor de weekdagdisplays begint te knipperen. Gebruik de knoppen ” ” en ” om een ​​taal te selecteren.
11. Druk op ” om uw instellingen te bevestigen, en om de instellingsprocedures te beëindigen.

Таал

Зондаг Маандаг Динсдаг Военсдаг Дондердаг Врейдаг Затердаг

Дуитс, GE

SO

MO

DI

MI

DO

FR

SA

Энгельс, EN

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

Франс, Франция

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

итальянцы, IT

DO

LU

MA

ME

GI

VE

SA

Спаанс, ИП

DO

LU

MA

MI

JU

VI

SA

Нидерланды, ДН

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

Динс, Д.А.

SO

MA

TI

ON

К

FR

LO

Opmerking – Na 20 seconden zonder open een toets te drukken, schakelt de klok Automaticisch over van de instelmodus
naar de normale tijdmodus. – Je kan kiezen uit 7 talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Nederlands en Deens.
Instellen van de dagelijkse alarmen 1. Druk eenmaal op de ” ” toets om over te schakelen naar de weergave kalender alarmtijd. 2. Houd de ” ” toets gedurende 2 seconden ingedrukt totdat het uur van de wektijd begint te
книпперен. Gebruik de ” ” en ” ” toetsen om het gewenste uur in te stellen. 3. Druk op de ” ” toets om je instellingen te bevestigen, en de minuten beginnen te knipperen. Гебруик
de knoppen ” ” en ” om de gewenste minuten in te stellen. 4. Druk op de ” ”knop je instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.
Opmerking – Na 20 seconden zonder op een knop te drukken, schakelt de klok autotisch van de instelmodus naar
нормальный клокмодус.

6

7

In- en uitschakelen van de wekker 1. Zet de wekkerschakelaar op ” om de wekker aan te zetten. Het ” ” icon verschijnt op he LCD
шерм. 2. Zet de wekkerschakelaar op ” om de wekker uit te zetten. Het ” ” icoon zal verdwijnen.

Опция 1. Het alarm zal gedurende 2 minuten klinken als je het niet deactiveert door op een willekeurige knop te
пьяный. В дит geval zal het alarm na 24 uur autotisch herhaald worden. 2. Stijgend weksignaal (крещендо, продолжительность: 2 минуты) wijzigt het volume 4 keer terwijl het weksignaal te
хорен есть.

Uitschakelen van het weksignaal

1. Druk op een willekeurige toets behalve de ”

«-toets om he alarmsignaal te stoppen. Он нет

Nodig Het Alarm opnieuw in te schakelen. Het alarm zal zichzelf autotisch instellen op de erder

проглатывать тайм.

Функция повтора

1. Раак хет вельд»

«Аан из друк оп де тоетс»

Het alarmsignaal klinkt na ca. 5 минут назад.

” om de snooze-functie te activeren.

Maanfasen Het weerstation heeft een display DAT Automatic de Huidige maan fase weergeeft

Ньиве Вассенде маан наполовину маан

Наполовину маан

Был wordende volle maan

Полная луна

Afnemende volle
Maan

Наполовину маан

Таненде половинный маан

Temperatuurweergave °C/°F – De Temperatuur wordt weergegeven в °C или °F. Druk kort op de toets ” om tussen de verschillende
modi te wisselen.

Comfortweergave – Het comfortniveau binnenshuis wordt berekend aan de hand van de binnentemperatuur en de
luchtvochtigheid, всего 5 niveaus.

Комфортный

Тебе тепло

8

Weergave van Temperature/Luchtvochtigheid/Barometerdruk en Temperature/luchtvochtigheidstrend – De huidige binnentemperatuur/luchtvochtigheid/barometerdruk en de Temperature/luchtvochtigheidstrend (binnenshuis) worden op de LCD-display getoond. – Na een geslaagde verbinding met de draadloze sensor kan het weerstation de Temperature/luchtvochtigheid en de Temperature/luchtvochtigheidstrend (op afstand) op de display aangeven. – U kunt de volgende отображает zien:
De Temperatureuur/luchtvochtigheid stijgt. Постоянная температуры/перепада температуры. De Temperatureuur/vochtigheid daalt.
Датчик Verzending van de draadloze
Wanneer heerstation встретил успешный сигнал на подключении к датчику draadloze, слову о температуре и скорости от «AFSTANDSENSOR» weergegeven в коломе «REMOTE SENSOR» от weerstation. Het weerstation kan verbinding made met maximaal 3 draadloze sensoren, maar je kunt slechts één kanaal per keer kiezen.
1. Druk op de ” ” toets om de weergave van de verschillende kanalen van de draadloze Temperatureuur en vochtigheid om te schakelen. Wanneer de ” ” wordt weergegeven, schakelt het kanaal Automaticisch om de 5 seconden naar een ander kanaal.
2. Индивидуальная станция передачи данных с сенсорным датчиком draadloze ontvangt («-» — «display op de LCD»), houdt u de » » toets 3 seconden lang ingedrukt om de transmissie handmatig te ontvangen. Датчик draadloze zal een animatie van het RF-antennesymbool laten zien, he the basestation zal het draadloze signal van de draadloze signal opnieuw ontvangen датчика draadloze.
Опция – Wanneer de draadloze sensor verschillende kanalen instelt, w w werstation «REMOTE SENSOR»
ook naar hetzelfde kanaal overschakelen. Wanneer er geen signal van de draadloze sensor op het canaal wordt uitgezonden, слово «-» in het canaal van het weerstation weergegeven – Wanneer de draadloze draadloze sensor geen canaalselectiefunctie heeft, gaat de sensor standard naar canaal 1.
Максимальная/минимальная температура/относительное значение Vochtigheid Druk op de «MEM» toets om te schakelen tussen de maximum-en Minimumtemperatuur en 1. vochtigheidsgegevens binnen en buiten. – Druk eenmaal om de Максимальная температура en vochtigheid waarden te tonen. – Druk twee maal om de Minimum Temperature en vochtigheid weer te geven – Druk drie maal om terug te keren naar de huidige Temperatureuur en vochtigheid Om de max-en Minimumtemperatuur en vochtigheid te resetten, druk en houd de «MEM» button 2. 2 seconden ингепродукт. Dit zal Alle минимум и максимум данных terugzetten op de huidige weergegeven waarden.
Примечание: – Als de Temperatureuurmeting onder het Temperatureuurbereik is, zal tLL.L worden weergegeven. Альс де
температуурметинг бовен хэт температурберейк есть, зал HH.H worden weergegeven.
De Temperatureuurwaarschuwing op afstand instellen 1. Houd de ” ” toets 2 seconden ingedrukt tot het Temperatuuralarm icoon begint te knipperen 2. Het icoon van de bovengrens van het Temperatureuuralarm begint te knipperen. Gebruik де knoppen ”
” en ” om de gewenste maximemperatuur in te stellen. Druk op ” om uw instelling te bevestigen. 3 Het icoon van de Ondergrens van het Temperatuuralarm begint te knipperen. Gebruik de toetsen ” ” en ” om de gewenste Minimumtemperatuur in te stellen. Druk op ” om uw instelling te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen.
9

Примечания: – Voordat je de instelling invoert, moet je het juiste kanaal selecteren, verschillende kanalen kunnen
verschillende Temperatureuuralarmbereiken instellen.

Temperatuur-en vorstwaarschuwing 1. Druk op ” om het Temperatuuralarm op afstand in of uit te schakelen. Желательна температура
Аварийная сигнализация активна, слово «температурная рука» имеет пиктограмму, установленную в блоке управления датчиком. 2. Wanneer де Tempatuurwaarde ван het draadloze канала het ingestelde Temperatureuurbereik Overschrijdt, Wordt Het Alarm geactiveerd. Het weerstationalarm zal elke minuut 5 keer continu klinken, terwijl het Temperatureuuralarm ” ” knippert. Wanneer de temperature het alarm activeert, knippert ook het bovengrensicoon «» of het ondergrensicoon » «. 3 Wanneer de Temperature van de AFSTANDSSENSOR -1°C tot + 3°C to +30°F to + 37°F is, zal het
vorstalarm geactiveerd worden, zal het symbool ” ” knipperen.

Примечание: – Wanneer de Temperature hoger is dan de bovengrens van de instelling van de alarmtemperatuur, zal de
Activering van het bovengrensalarm het symbool ” ” knipperen. – Wanneer de Temperatuur Lager – это dan de ondergrens van de alarmtemperatuur, wordt het
ondergrensalarm geactiveerd, en zal het symbool ” ” knipperen.

Batterij bijna leeg: – Als het batteryijsymbool ”
словен верванген.

” verschijnt, moeten de batterijen in de draadloze sensor zo snel mogelijk

De weersverwachting: – Het weerstation berekent een weersvoorspelling voor de komende 12 uur op base van de
лучший препараттренд. Дезе произносит кан натуurlijk niet worden vergeleken met die van professionalele weerdiensten die worden ondersteund door satellieten en krachtige computer, maar ze geeft wel indicatie van de huidige weersontwikkelingen. Houd rekening встретил де Weersvoorspelling фургон UW plaatselijke Weerdienst en де Weersvoorspelling фургон UW Weerstation. Als er verschillen zijn tussen de informatie die op uw toestel wordt weergegeven en die van uw plaatselijke weersvoorspellingsdienst, volg dan altijd de voorspelling van de plaatselijke weersvoorspellingsdienst.

1. Houd de ” ” toets 2 seconden ingedrukt om de luchtdruk-en weerinstellingen te openen. De luchtdruk eenheid zal dan knipperen. Gebruik ” ” en ” om “hPa/mb” te selecteren. om «hPa/mb» из «inHg» также drukeenheid in te stellen.
2. Druk op ” om de instelling te bevestigen en over te schakelen naar het weer. De weerdisplays beginnen te knipperen. Gebruik ”” en ” om de juiste weersomstandigheden in te stellen om de weersvoorspelling nauwkeuriger te maken.
3 Het weerstation zal de volgende weerssymbolen tonen:

Зонниг

Licht bewolkt

Regen Zware regenval Sneeuw

10

– Het weerstation kan de barometrische druktendens weergeven. – Je kunt de volgende отображает zien:
Барометрическое давление повысится. Барометрическое давление останется постоянным.
Атмосферное давление упадет.

подсветка

1. Als het product op batterijen werkt, tik dan op het veld ” rende 15 seconden ingeschakeld.

«De achtergrondverlichting wordt gedu-

2. Кроме того, продукт, предназначенный для подключения к сетевому адаптеру, является автоматическим зарядным устройством, автоматически подключаемым к аккумуляторной батарее. Druk op de” ” toets om de holderheid

van de achtergrondverlichting aan te passen. Je kan 5 standen kiezen: 4 verschillende holderheden voor

de achtergrondverlichting en het uitschakelen van de achtergrondverlichting. Kies tussen verschillende

соортен холдерхейд ван де ахтергрондверлихтинг, де ахтергрондверлихтинг уитшакелен. На хет

uitschakelen van de achtergrondverlichting, druk je op ”

om de achtergrondverlichting geduren-

де 15 секунд в те schakelen.

Onderhoud en reiging
Maak het weerstation en de sensor schoon met een schone en droge doek. Zorg ervoor DAT U де Batterijen vervangt Wanneer DAT nodig есть.

Опслаг
– Bewaar he weerstation en de sensor open een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage Temperaturen.

Weggooien – перерабатывать
– Денк аан хет среда эн рычаг эн бидждраге аан эн шенере leefomgeving! Gooi het weerstation en de sensor aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar рычаг het in open een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Сервис с гарантией
– Индийская служба информирования о продуктах, информация по электронной почте naar service@lifegoods.nl
- W verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbews te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: b schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan sltage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant b aankoop op de hoogte was; b defcten door eigen schuld van de klant, b schade door derden.

Дисклеймер
- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.
11

Введение
Спасибо, что выбрали наш продукт LifeGoods! Пожалуйста, всегда следуйте инструкциям по безопасному использованию. Если у вас есть какие-либо вопросы о продукте или возникли какие-либо проблемы, свяжитесь с нами по электронной почте: service@lifegoods.nl

Использование по назначению – Радиоуправляемая метеостанция предназначена только для домашнего использования. Это включает в себя время и предсказуемость.
отображение погоды вместе с другими функциями. Это электронное устройство не предназначено для точного прогноза погоды и не может использоваться в качестве фактической информации о предстоящих или текущих погодных условиях. Любые модификации нарушают гарантию на продукт и использование по назначению. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или потерю товара из-за неправильного использования. Продукт не предназначен для коммерческого использования.

Предупреждения и инструкции по технике безопасности
! Убедитесь, что упаковка находится в недоступном для детей месте! Опасность удушения!

!

Обязательно сохраните это руководство пользователя. Внимательно прочтите руководство перед использованием метеостанции LifeGoods!

Общие сведения – помните о рисках и последствиях неправильного использования метеостанции и
Датчик. Неправильное использование может привести к травмам или поломке устройств. – Используйте метеостанцию ​​и датчик только для целей, описанных в данном руководстве пользователя. – Если метеостанция и/или датчик неисправны, упали или (кажется) повреждены в какой-либо
каким-либо образом, НЕ используйте их и обратитесь в службу поддержки клиентов. – Метеостанция предназначена для использования внутри помещений и предназначена только для частного некоммерческого использования. – Если вы не используете метеостанцию, выключите устройство и отсоедините его от сети.
розетка. – Не размещайте наружный датчик под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к неточным измерениям. – Любой металлический предмет может привлечь удар молнии. Никогда не устанавливайте датчик во время грозы.

Лица – метеостанцией могут пользоваться дети, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно
использовать прибор безопасным образом и понимают ли они связанные с этим опасности. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание, если они не находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте. – Погодная станция и датчик могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают связанные с этим опасности. – Погодная станция и датчик – это не игрушки. Следите за тем, чтобы дети младше 8 лет не играли с приборами.

Использование — НЕ используйте метеостанцию ​​в ванне, душе, бассейне или рядом с ней, а также над резервуаром, наполненным водой.
воды. НЕ используйте устройство с damp или мокрыми руками и НЕ прикасайтесь к шнуру питания damp или мокрые руки. Обязательно избегайте любого контакта с водой. НЕ погружайте метеостанцию ​​в воду. Если внутрь корпуса попала вода, немедленно выключите метеостанцию ​​и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов. – Держите метеостанцию ​​вдали от источников тепла и мест с относительно высокой температурой окружающей среды (например, печей или других источников тепла). – НЕ накрывайте метеостанцию ​​или датчик, когда они включены. Никогда не кладите предметы на устройства или рядом с ними. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

12

Электроника – НЕ переделывайте, не ремонтируйте и не разбирайте метеостанцию ​​или датчик. Это может повредить
устройство. Из соображений безопасности эти детали могут заменяться только авторизованным обслуживающим персоналом. Во избежание опасностей всегда отправляйте метеостанцию ​​и/или датчик в сервисный центр для ремонта. – Убедитесь, что ваша розетка обеспечивает правильную мощностьtage во избежание повреждения метеостанции. – Всегда проверяйте шнур питания и вилку перед использованием метеостанции. НЕ работайте с устройством, если шнур или вилка повреждены. Поврежденный шнур или вилка должны быть заменены квалифицированным специалистом во избежание повреждений и травм. – Используйте только адаптер, предоставленный LifeGoods. – НЕ отключайте метеостанцию ​​от источника питания, дергая за кабель. – НЕ переносите и не тяните устройство за кабель. – Убедитесь, что вы НЕ споткнулись о кабель. Кабель не должен быть перекручен, защемлен или перекручен. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка или касаться горячей поверхности.
Батареи. Батарейки оказываются смертельными при проглатывании. Держите батареи подальше от детей. – Срок службы батарей составляет приблизительно один год. Своевременно меняйте батарейки. – Батарейки необходимо вставлять в соответствии с полярностью, указанной на сейфе. – Не смешивайте старые и новые батарейки. – Используйте только батареи того же или эквивалентного типа. – Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батареи. Аккумуляторы должны быть удалены из
сейф перед зарядкой. – Не пытайтесь закоротить клеммы или батареи. – Не бросайте батарейки в огонь. Не пытайтесь раздавить, проколоть или иным образом разобрать аккумуляторную батарею.
по какой-либо причине. – Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Батареи содержат химические вещества, вредные для
среда. Неправильное использование батарей может привести к взрыву и – утечке жидкости из батареи. При необходимости утилизируйте батареи. Верните батареи в государственное учреждение.
проверенный пункт сбора для утилизации. – НЕ подвергайте батареи воздействию высоких температур или чрезмерному нагреву. – Вытекшие батареи могут повредить устройство. Извлекайте батареи, если вы не используете устройство в течение длительного времени.
продолжительный период времени. – Используйте перчатки для извлечения протекших батарей. Протрите батарейный отсек сухой тканью. – В случае протечки батарей избегайте контакта с кожей, глазами, открытой кожей или ранами. Носить перчатки. В случае аварии
контакта зубов с жидкостью из аккумуляторной батареи, промойте пораженные участки большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Немедленно извлеките разряженные батареи из устройства, так как существует повышенный риск утечки кислоты.
Получение вашего груза
- При получении груза убедитесь, что его содержимое соответствует упаковочному листу. Сообщите своему дистрибьютору обо всех недостающих элементах. Если кажется, что оборудование повреждено, file немедленно предъявите претензию перевозчику и сразу же уведомите своего дистрибьютора с подробным описанием любого повреждения. Сохраните поврежденный упаковочный контейнер, чтобы обосновать свое требование.
Содержимое упаковки
– Метеостанция LifeGoods – Модель LG1177 – EAN 8720195253174
Входящие в комплект аксессуары – 1 руководство пользователя – 4 батарейки АА – 1 адаптер – 1 датчик
13

Особенности товара:
Продукт закончилсяview - Метеостанция

Часть A – A1: Дистанционная температура – ​​A2: Дистанционная влажность – A3: Дистанционное оповещение о температуре – A4: Время/Календарь или День/Время будильника – A5: Фаза Луны – A6: Атмосферное давление – A7: Гистограмма показывает тренд 24
часов атмосферного давления – A8: Влажность в помещении – A9: Комфорт в помещении – A10: Температура в помещении – A11: Прогноз погоды
Продукт закончилсяview датчик

Часть B – B1: ” ” сенсорное поле – B2: ” ” кнопка – B3: ” ” кнопка – B4: ” ” кнопка – B5: ” ” кнопка – B6: ” ” кнопка – B7: ” ” кнопка – B8: «MEM Кнопка ” – B9: Переключатель включения/выключения будильника – B10: Гнездо питания – B11: Выходное гнездо зарядного устройства USB – B12: Батарейный отсек

– C1: Температура на ЖК-дисплее – C2: Влажность на ЖК-дисплее – C3: Светодиод передачи сигнала – C4: Кнопка «°C/°F»

– C5: Кнопка «TX» – C6: Переключатель «КАНАЛ 1, 2 или 3» – C7: Батарейный отсек

14

Технические данные Размер
Вес Цвет Материал Длина кабеля Адаптер

Станция: 20,5 x 13 x 3 см Сенсор: 9,7 x 5 x 3,2 см Станция: 297 гр Сенсор: 53 гр Черный
АБС
1,50 m

Напряжение питания

Метеостанция: – Батарея: 2x 1,5 В, тип LR6 AA – Выход: 5 В, 1 А
Датчик: – Батарея: 2x 1,5 В LR6 AA
Адаптер: – Потребляемая мощность: 6 Вт

Барометрическое давление Влажность
Измерение температуры Рабочая температура
IP-номер беспроводного удаленного датчика

– Диапазоны измерения барометрического давления: 600 гПа/мбар – 1100 гПа/мбар и 17.72 дюйма ртутного столба – 32.50 дюйма ртутного столба
Диапазон измерения в помещении и на удалении: 20% относительной влажности ~ 95% относительной влажности
– Диапазоны измерения температуры внутри помещения: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) – Диапазоны дистанционного измерения температуры: -40°C (-44°F) ~ 70°C
(158°F) – температура по выбору в °C или °F. - Дистанционный термометр и оповещение о заморозках
Станция: от 0°C до 50°C Сенсор: от -30°C до +60°C
– Настенное крепление или настольная подставка – Один беспроводной термодатчик в комплекте – Частота радиочастотной передачи 433.92 МГц – Дальность передачи 60 метров на открытой местности
Датчик: Станция IPX4: –

Другие особенности – Функция времени с радиоуправлением DCF; – Вечный календарь до 2099 года; - День недели на 7 языках по выбору пользователя: английском, немецком, итальянском, французском, испанском, голландском и
датский; – Время в дополнительном 12/24-часовом формате; - Функция ежедневного будильника; – функция автоматического повтора; - Отображение фаз Луны.

15

Инструкция по эксплуатации
! Не размещайте наружный датчик под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к неточным измерениям.
Первое использование 1. Откройте крышку батарейного отсека метеостанции. Вставьте 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность [ «+» и
"" Метки]. 2. Откройте батарейный отсек датчика. Вставьте 2 батарейки типа АА, соблюдая полярность [знаки «+» и «»]. 3. Когда вы вставляете батарейки, все значки на ЖК-дисплее кратковременно загораются на 3 секунды, и
Вы услышите звуковой сигнал, и метеостанция определит температуру и влажность в помещении. 4. Теперь метеостанция начнет устанавливать соединение с дистанционным датчиком. Эта операция занимает
около 3 минут и отображается мигающим символом приемной радиочастотной антенны в области дисплея «REMOTE SENSOR» на приемнике. 5. После того, как приемник установил соединение с дистанционным датчиком, он войдет в режим приема времени радиоуправления.
Прием радиосигнала 1. Часы автоматически начинают поиск сигнала DCF через 7 минут после любого перезапуска или после разрядки батареек.
были изменены. Значок радиомачты начинает мигать. 2. В 1:00/2:00/3:00 часы автоматически проводят процедуру синхронизации с DCF
сигнал для исправления любых отклонений от точного времени. Если эта попытка синхронизации окажется неудачной (значок радиомачты исчезнет с дисплея), система автоматически попытается выполнить еще одну синхронизацию в течение следующего полного часа. Эта процедура автоматически повторяется до 5 раз. 3. Чтобы начать ручной прием сигнала DCF, нажмите и удерживайте кнопку « » в течение двух секунд. Если в течение 7 минут не поступает никаких сигналов, то поиск сигналов DCF останавливается (значок радиомачты исчезает) и начинается снова в следующий полный час. 4. Нажмите кнопку один раз во время приема на ПДУ, чтобы остановить поиск радиосигнала.
Примечание. Мигающий значок радиомачты указывает на то, что прием сигнала DCF начался. – Постоянно отображаемый значок радиомачты указывает на то, что сигнал DCF был успешно получен. – Мы рекомендуем минимальное расстояние 2.5 метра до всех источников помех, таких как телевизоры или
компьютерные мониторы. – Радиоприем слабее в помещениях с бетонными стенами (например, в подвалах) и в офисах. В таком экстремальном
обстоятельства, поместите систему близко к окну. – В режиме приема ДУ работает только кнопка « », остальные кнопки не работают. Если хотите
выполните другие операции, нажмите кнопку « », чтобы выйти из режима приема RC.
Установка времени вручную 1. Нажмите » » один раз, чтобы переключиться на отображение календаря или счетчика секунд. 2. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 2 секунд, после чего начнет мигать дисплей режима 12/24 часов. Использовать
кнопками « » и « », чтобы установить правильный режим 12/24 часов. 3. Нажмите « » для подтверждения настроек, и часовые пояса начнут мигать. Используйте кнопки « » и « »
чтобы установить правильный часовой пояс (от -12 до +12). 4. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и дисплей часов начнет мигать. Используйте кнопки « » и « »
чтобы установить правильный час. 5. Нажмите « » для подтверждения настроек, и индикатор минут начнет мигать. Используйте « » и « »
кнопки для установки правильных минут. 6. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и значок месяца и даты начнет мигать. Использовать " "
и ” ”, чтобы установить отображение даты на Месяц/Дата или Дата/Месяц. 7. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и индикатор года 2015 начнет мигать. Используйте « » и « »
кнопки для установки правильного года. 8. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и дисплей месяца начнет мигать. Используйте « » и « » но-
тонн, чтобы установить правильный месяц.
16

9. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и дисплей даты начнет мигать. С помощью кнопок « » и « » установите правильную дату.
10. Нажмите ” ” для подтверждения настроек, и выбор языка для отображения дней недели начнет мигать. Используйте кнопки ” ” и ” ” для выбора языка.
11. Нажмите ” ” для подтверждения настроек и завершения процедуры настройки.

Язык
немецкий, GE
английский, англ.
Французский, фр.

Воскресенье СО СУ ДИ

Понедельник МО

Вторник Д.И.

среда

четверг

MI

DO

MO

TU

WE

TH

LU

MA

ME

JE

Пятница ПТ ПТ ПТ

Суббота СА СА СА

итальянский, IT

DO

LU

MA

ME

GI

VE

SA

испанский, СП

DO

LU

MA

MI

JU

VI

SA

голландский, ДУ

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

датский, Д.А.

SO

MA

TI

ON

К

FR

LO

Примечание. Через 20 секунд без нажатия какой-либо кнопки часы автоматически переключаются из режима установки в нормальный режим.
неправильный режим времени. - Вы можете выбрать один из 7 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, голландский и датский.
Установка ежедневных будильников 1. Нажмите кнопку « » один раз, чтобы переключиться на отображение календаря или времени будильника. 2. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 2 секунд, пока не начнет мигать индикация часов времени будильника.
С помощью кнопок « » и « » установите нужный час. 3. Нажмите кнопку « » для подтверждения настроек, и минуты начнут мигать. Используйте « » и « »
кнопки для установки нужной минуты. 4. Нажмите кнопку « », чтобы подтвердить настройку и завершить процедуру настройки.
Примечание – Через 20 секунд без нажатия какой-либо кнопки часы автоматически переключаются из режима настройки в
Обычный режим часов.
Включение и выключение будильника 1. Чтобы включить будильник, установите переключатель будильника в положение ” “. На ЖК-дисплее появится значок « ». 2. Чтобы выключить будильник, установите переключатель будильника в положение « «. Значок « » исчезнет.

17

Примечание. Будильник будет звучать в течение 2 минут, если вы не отключите его нажатием какой-либо кнопки. В этом случае
будильник будет повторяться автоматически через 24 часа. – Нарастающий звук будильника (крещендо, продолжительность: 2 минуты) изменяет громкость 4 раза, в то время как сигнал будильника
слышно.

Отключение сигнала тревоги

1. Нажмите любую кнопку, кроме ”

», чтобы отключить сигнал тревоги. Нет необходимости повторно активировать

аварийная сигнализация. Будильник автоматически установится на ранее установленное время.

Функция Snooze

1. Коснитесь »

” или нажмите кнопку ”

”, чтобы активировать функцию повтора. Сигнал тревоги

снова зазвучит прибл. 5 минут.

Лунные фазы Метеостанция имеет дисплей, который автоматически отображает текущую лунную фазу.

Новолуние

Растущий полумесяц

Месяц

Растущая полная луна

Полнолуние

Убывающая полная луна

Месяц

Убывающий полумесяц

Отображение температуры °C/°F – температура отображается либо в °C, либо в °F. Коротко нажмите кнопку « » для переключения между
индивидуальные режимы. Отображение комфорта – уровень комфорта в помещении рассчитывается в зависимости от температуры и влажности в помещении, всего 5 уровней.

Удобный

Слишком холодно или слишком жарко

Отображение температуры/влажности/барометрического давления и тренда температуры/влажности – Текущая температура/влажность/барометрическое давление в помещении и тренд температуры/влажности
(в помещении) отображаются на ЖК-дисплее. – После успешного подключения к дистанционному датчику метеостанция может отображать
температура/влажность и тренд температуры/влажности (дистанционно) – Вы можете увидеть следующие дисплеи:
Температура/влажность повышается.
Температура/влажность остаются постоянными.
Температура/влажность падает.

18

Передача удаленного датчика
Когда метеостанция успешно получает сигналы от беспроводного датчика, температура и влажность «УДАЛЕННОГО ДАТЧИКА» отображаются в столбце «УДАЛЕННЫЙ ДАТЧИК» метеостанции. Метеостанция может подключаться к 3-канальным беспроводным датчикам, но вы можете выбрать только один канал за раз.
Нажмите кнопку « », чтобы переключить отображение различных каналов удаленной температуры и влажности. Когда отображается « », канал будет автоматически переключаться каждые 5 секунд на разные каналы. Если метеостанции не удалось получить передачу от удаленного датчика («- -» на ЖК-дисплее), нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд, чтобы получить передачу вручную. Удаленная температура покажет анимацию символа радиочастотной антенны, базовая станция повторно примет беспроводной сигнал удаленного датчика.
Примечание. Когда беспроводной датчик устанавливает разные каналы, метеостанция «УДАЛЕННЫЙ ДАТЧИК» также
переключиться на тот же канал. Когда на канале нет передачи сигнала беспроводного датчика, в канале метеостанции будет отображаться «-» — Если беспроводной дистанционный датчик не имеет функции выбора канала, датчик по умолчанию использует канал 1.
Максимальная/минимальная температура/и относительная влажность 1. Для переключения между данными максимальной, минимальной температуры и влажности в помещении/удаленно нажмите кнопку
Кнопка «MEM»: – Один раз для отображения максимальных значений температуры и влажности. – Дважды для отображения минимальных значений температуры и влажности – Три раза для возврата к текущим уровням температуры и влажности 2. Чтобы сбросить максимальную и минимальную температуру и влажность, нажмите и удерживайте кнопку «MEM»
кнопку примерно на 2 секунды. Это приведет к сбросу всех записанных минимальных и максимальных данных к текущим отображаемым значениям.
Примечание. Если показание температуры ниже температурного диапазона, будет отображаться tLL.L. Если температура
показания выше температурного диапазона, будет отображаться HH.H.
Настройка удаленного оповещения о температуре 1. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 2 секунд, пока значок «Оповещение о температуре» не начнет мигать. 2. Значок Верхнего предела аварийного сигнала о температуре не начнет мигать. Используйте кнопки ” ” и ” ” для установки
необходимая максимальная температура. Нажмите « », чтобы подтвердить настройку. 3. Начнет мигать значок нижнего предела сигнала тревоги по температуре. Используйте кнопки ” ” и ” ” для установки
необходимая минимальная температура. Нажмите « », чтобы подтвердить настройку и завершить процедуру настройки.
Примечание: – Перед входом в настройку необходимо выбрать правильный канал, разные каналы могут устанавливать разные настройки.
диапазоны аварийных сигналов температуры.
Оповещение о температуре и заморозке 1. Нажмите ” ”, чтобы активировать или деактивировать дистанционное оповещение о температуре. Когда удаленная сигнализация температуры
активируется, значок аварийного сигнала температуры отображается на панели удаленных датчиков. 2. Когда значение температуры удаленного канала превышает установленный диапазон температур, срабатывает сигнал тревоги.
оценен. Аварийный сигнал метеостанции будет звучать непрерывно 5 раз каждую минуту, а аварийный сигнал температуры » » будет мигать. Если температура активирует сигнал тревоги, также мигает значок верхнего предела » » или значок нижнего предела » ». 3. Когда температура УДАЛЕННОГО ДАТЧИКА составляет от 1°C до +3°C или от +30°F до +37°F, активируется сигнализация замерзания, символ « » будет мигать.
19

Примечание. Когда температура выше верхнего предела настройки аварийной температуры, активация
сигнализация верхнего предела, символ « » будет мигать. – Когда температура ниже нижнего предела температуры аварийного сигнала, включается аварийный сигнал нижнего предела.
активируется, и символ « » будет мигать.

Низкий заряд батареи Если символ батареи ” возможно.

», батарейки в дистанционном датчике следует заменить, как только

Прогноз погоды Метеостанция рассчитывает прогноз погоды на следующие 12 часов на основе тренда атмосферного давления. Конечно, этот прогноз нельзя сравнить с прогнозами профессиональных служб прогнозирования погоды, которые поддерживаются спутниками и мощными компьютерами, но он дает представление о текущих изменениях погоды. Примите во внимание прогноз погоды от вашей местной службы прогнозирования погоды и прогноз погоды от вашей метеостанции. Если есть различия между информацией, отображаемой на вашем устройстве, и информацией вашей местной службы прогнозов погоды, всегда следуйте прогнозу местной службы прогнозов погоды.

1. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки давления воздуха и погоды. Единица измерения давления начнет мигать. Используйте ” ” и ” ” для выбора “гПа/мб”. чтобы установить «hPa/mb» или «inHg» в качестве единицы измерения давления.
2. Нажмите кнопку « », чтобы подтвердить настройку и переключиться на погоду. Индикаторы погоды начнут мигать. Используйте « » и « », чтобы установить соответствующие погодные условия, чтобы сделать прогноз погоды более точным.
3 Метеостанция будет отображать следующие символы погоды:

Солнечно Небольшая облачность Облачно

дождливый

Сильный дождь

Снежный

– Метеостанция может отображать тренд атмосферного давления. – Вы можете увидеть следующие дисплеи:
Барометрическое давление повысится. Барометрическое давление останется постоянным.
Атмосферное давление упадет.

Фоновое освещение

1. Если изделие работает от батареек, коснитесь значка «

" поле. Подсветка включается на 15 секунд.

2. Когда источник питания продукта подключен к адаптеру питания, аккумулятор автоматически

отключите питание и подсветка будет всегда включена. Нажмите кнопку « », чтобы отрегулировать яркость.

яркость подсветки. Вы можете выбрать 5 режимов: 4 разных яркости для подсветки и переключателя

выключите подсветку. Пользователи могут выбирать в соответствии со своими личными предпочтениями между различными типами

яркость подсветки или выключите подсветку. После выключения подсветки нажмите ”

" переключать

на подсветку в течение 15 секунд.

20

Техническое обслуживание и очистка
– Протрите метеостанцию ​​и датчик чистой и сухой тканью. Обязательно заменяйте батареи, когда это необходимо.
Хранилище
– Храните метеостанцию ​​и датчик в чистом и сухом месте. Не храните устройство при экстремально высоких или экстремально низких температурах.
Утилизация - переработка
– Внесите свой вклад в более чистую среду обитания! Не выбрасывайте метеостанцию ​​или датчик вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей утилизации обратитесь в местные органы власти или в службу утилизации бытовых отходов для получения дополнительной информации о ближайшем назначенном пункте сбора.
Обслуживание и гарантия
– Если вам требуется обслуживание или информация о вашем продукте, обратитесь в службу поддержки клиентов LifeGoods по адресу service@lifegoods.nl.
- LifeGoods предоставляет 2-летнюю гарантию на свою продукцию. Чтобы получить обслуживание в течение гарантийного периода, товар необходимо вернуть с подтверждением покупки. О дефектах продукта необходимо сообщить в течение 2 лет с момента покупки. Данная гарантия не распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием или неправильным ремонтом; детали, подверженные износу; дефекты, о которых покупатель знал во время покупки; повреждения или дефекты, вызванные халатностью клиента; повреждения или дефекты, вызванные третьими лицами.
Дисклеймер
- Возможны изменения; спецификации могут быть изменены без указания причин для этого.
21

Введение
Спасибо за выбор продукции LifeGoods! Suivez toujours les инструкции для надежного использования. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique: service@lifegoods.nl
Использование Prévue La Station Météo radiocommandée является уникальным предназначением для домашнего использования. Elle permet d'afficher l'heure et les prévisions météorologiques, ainsi que d'autres fonctions. Cet appareil électronique n'est pas destiné à la prévision précise du temps et ne doit pas être utilisé comme référence factuelle pour les météorologiques actuelles ou à venir. Toute Modification du produit est contraire à la garantie dont il benéficie et à l'utilisation prévue. Le Fabricant n'est pas responsable des dommages ou de la perte du produit en cas de mauvaise utilization. Le produit n'est pas destiné à un коммерческое использование.
Avertissements et consignes de sécurité
! Veillez à ce Que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants! С риском для жизни!
Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Используйте свою метеорологическую станцию ​​и захватите LifeGoods! lisez ce qui костюм:
Generalités - Soyez conscient des risques et des conséquences résultant d'une errore de la Station Mé-
Тео и дю Каптер. Une mauvaise использование peut entraîner des blessures corporelles ou la разрушение des appareils. – Использование уникальной станции Météo et le Capteur для плавников, описанных в ручном режиме использования. – Si la Station Météo et/ou le Capteur foctionnent mal, tombent ou (semblent) être endommagés de quelque manière que ce soit, ne les utilisez PAS et contactez le service clientèle. – Станция Météo создана для использования во внутренних помещениях и является уникальной судьбой для использования в частных и некоммерческих целях. – Lorsque vous n'utilisez pas la Station Météo, éteignez l'appareil et débranchez-le de la Prize de courant. – Ne placez pas le capteur extérieur en plein soleil, car cela pourrait entraîner des mesures inexactes. – Tout objet metallique peut attirer la foudre. Подвеска N'installez jamais le Capteur и оранжевый.
Персонал – La Station Météo peut être utilisée par des enfants s'ils ont reçu une наблюдение или инструкции
забота об использовании одежды в целях обеспечения безопасности и о рисках, связанных с рисками. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient surveillés. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants. – La Station Météo et le Capteur peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, Sensorielles ou Mentales sont réduites ou qui manquent d'experience et de connaissances si elles ont benéficié d'une надзор ou ont reçu des инструкциями относительно l'utilization de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. – La Station Météo et le Capteur ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants de moins de 8 ans ne jouent pas avec ces appareils. – Ne couvrez PAS la Station Météo ou le Capteur lorsqu'ils sont allumés. Ne jamais poser d'objets sur ou contre les appareils. Cela представляет ип risque d'incendie, де choc électrique ou de blessure.

Сваи - Сваи сонт мортеллес лорскельес сонт авалес. Gardez les груды hors de portée des enfants. – La durée de vie des груды est d'environ un an. Remplacez ле сваи à Temps. – Les груды doivent être insérées en respectant la polarité indiquée sur le compartiment à груды. – Ne mélangez pas des neuves et des груды usagées. – N'utilisez que des груды типа мема или эквивалентного типа. - N'essayez pas de перезарядка де сваи неперезаряжаемые. Перезаряжаемые аккумуляторы для пенсионеров
du compartiment à груды avant d'être rechargées. - N'essayez pas de Court-Circuiter les Bornes ou les Pies. – Ne jetez pas les груды dans le feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter les груды залить
quelque raison que ce soit. - Ne jetez pas les груды avec вос déchets ménagers. Les ворс contiennen des produits chimiques qui
sont nocifs pour l'environnement. Une использование inappropriée де сваи peut provoquer ине взрыв и ла fuite du Liquide de la Batterie. Recyclez ле сваи си nécessaire. Remettez ле сваи à un point de collecte agréé par le gouvernement pour le recyclage. – N'exposez PAS les груды à des températures élevées ou à une chaleur чрезмерно. – Des qui fuient peuvent endommager l'appareil. Retirez ле груды си уоус n'utilisez pas l'appareil кулон ине период продлевается. – Используйте инструменты для быстрого удаления свай. Nettoyez le compartiment à груды avec un chiffon sec. – Si les fuient, évitez tout contact avec la peau, les yeux, la peau ouverte ou les playes. Portez des Gants. En cas d'exposition аварийная ау жидкость де сваи, rincez abondamment ле зон, вызывающих озабоченность à l'eau claire и др., немедленно консультируйтесь с врачом. Retirez immédiatement Les Battery déchargées de l'appareil car le risque de fuite d'acide est accru.
Recevoir la livraison – Contrôlez si le contenu de la boîte соответствует au bon de livraison quand vous recevez la livraison.
Informez votre fournisseur s'il manque des pieces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plante au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.
Contenu de la boîte — Station Météo et capteur LifeGoods — Модель LG 1177 — EAN 8720195253174
Аксессуары включают – 1x Manuel d'utilisation – 4x Pile AA – 1x Adaptateur – 1x Capteur

22

23

Caractéristiques дю Produit
Презентация продукта – Station Météo

Часть A

Часть B

– A1 : Температура в зависимости от расстояния

– B1 : ч.amp тактильный « »

– A2 : Влажность на расстоянии

– B2 : бутон « »

– A3 : Alerte de Température à Distance

– B3 : бутон « »

– A4 : Heure/Calendrier ou Heure/jour de

– B4 : бутон « »

будильник

– B5 : бутон « ».

– A5 : Лунная фаза

– B6 : бутон « »

– A6 : Барометрическое давление

– B7 : бутон « »

– A7: L'histogramme montre la tenance de la – B8: бутон «MEM»

атмосферное давление в течение 24 часов – B9 : Interrupteur d'activation /

– A8 : Внутреннее увлажнение

деактивация тревоги

– A9 : Комфортный интерьер

– B10 : Приз за электрическое питание

– A10 : Внутренняя температура

– B11 : Приз за вылазку за зарядку USB

– A11: Метеорологические прогнозы

– B12 : Отсек на сваях

Презентация Produit Capteur

– C1: Affichage LCD – Température – C5: Бутон «TX»

– C2: Affichage LCD – Humidité

– C6 : Прерыватель « CHAÎNE

– C3 : светодиодный индикатор передачи сигнала

1 или 2 или 3 »

– C4 : Бутон «°C/°F»

– C7: Отсек для свай

24

технические данные
Размер
Poids Couleur Matériau Adaptateur de longueur de cable

Станция: 20,5 x 13 x 3 см Capteur: 9,7 x 5 x 3,2 см Станция: 297 г Capteur: 53 г Noir ABS
1,50 m

Электрическое питание

Станция Météo: – Стопка: 2x 1,5 В, тип LR6 AA – Вылазка: 5 В, 1 А
Захват: – Стопка: 2x 1,5V LR6 AA
Адаптер: – Электрическая мощность: 6 Вт

Pression barometrique Humidité
Mesure de la température
Рабочая Температура
Capteur à Distance Sans Fil : IP-номер

– Уровень барометрического давления: 600–1100 гПа/мбар и 17.72–32.50 дюйма ртутного столба
– Альтернативное давление en hPa/mb ou en in Hg
Уровень влажности внутри и на расстоянии: 20 % ~ 95 % RH
– Plages de mesure de la température intérieure: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
- Plages de mesure de la température на расстоянии: -40°C (-44°F) ~ 70°C (158°F)
– Изменение температуры в °C или °F. – Thermomètre à Distance et Alerte au Gel
Станция Ss: от 0 °C до 50 °C Capteur: от -30 °C до +60 °C
– Поддержка настенной росписи на столе – Un Capteur Thermique Sans Fil Inclus – Частота передачи RF 433,92 МГц – Порт передачи 60 метров в верхней зоне
Захват: Станция IPX4: –

Autres caractéristiques – Fonction de control de l'heure par Radio DCF; – Calendrier Perpetuel jusqu'à l'année 2099; – Jour de la semaine en 7 langues sélectionnables par l'utilisateur: Anglais, Allemand, Italien, Français, – Espagnol, Néerlandais et Danois; – Heure au формат 12/24 часов en option ; – функция ежедневной тревоги; – Функция «отложить» автоматически;

25

Инструкции по использованию
! Ne placez pas le capteur extérieur en plein soleil, car cela pourrait entraîner des mesures inexactes.
Использование Première 1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pies de la Station Météo. Insérez-y 2 сваи AA в соответствии с la
полярность [марки «+» и «-»]. 2. Ouvrez le compartiment à груды дю каптер. Insérez 2 сваи AA с учетом полярности [марки « + »
и «-»]. 3. Подвеска Lorsque vous insérerez les pies, toutes les icônes de l'écran LCD s'allumeront brièvement 3
секунданты. Vous entendrez un bip sonore, et l'appareil détectera la température et l'humidité intérieures. 4. Станция météo va maintenant Starter à établir une connexion avec le capteur à Distance. Эта операция выполняется в течение 3 минут и является индикацией для символа приема антенны РФ в зоне расположения «ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК» приемника. 5. Une fois que le récepteur a établi une connexion avec le Capteur à Distance, il entre en mode de réception du temps par Radiocommande.
Réception du signal Radio 1. L'horloge lance Automaticiquet la Recherche du signal DCF après 7 minute de tout redémarrage ou
после замены свай. L'icône du mat Radio начинает слушать музыку. 2. 1:00 / 2:00 / 3:00 утра, автоматическая синхронизация часов.
avec le signal DCF pour corriger les éventuels écarts par rapport à l'heure correcte. Si cette предварительная синхронизация échoue (l'icône du mat radio disparaît de l'écran), le système tente Automaticiquement une nouvelle синхронизации à l'heure pile suivante. Cette procédure est répétée Automaticiquement jusqu'à un total de 5 fois. 3. Pour lancer la réception manuelle du signal DCF, appuyez sur le bouton « » и maintenez-le enfoncé Pendant deux secondes. Si aucun signal n'est reçu dans les 7 минут, la recherche de signaux DCF s'arrête (l'icône du mat radio disparaît) et recommence à l'heure pile suivante. 4. Appuyez une fois sur la touche ”” кулон ла Réception RC, для arrêter la recherche du сигнал радио.
Ремарк – Lorsque l'icône du mat radio clignote, cela indique que la réception du signal DCF a commencé. – Une icône де мат радио affichée en continu indique Que le сигнал DCF a été reçu avec succès. – Мы рекомендуем минимальное расстояние в 2,5 метра относительно всех источников меж-
férences, telles que les téléviseurs ou les écrans d'ordinateur. – La Réception Radio est plus faible dans les pièces aux murs en béton (пример: dans les caves) и др.
в бюро. Dans ces circonstances extremes, placez l'appareil près de la fenêtre. – Lorsque le mode de Réception RC est activé, seul le bouton « » fonctionne ; les autres boutons ne
функциональный па. Si vous souhaitez effectuer d'autres opérations, veuillez appuyer sur le bouton « » pour quitter le mode de réception RC.
Réglage Manuel de l'Heure 1. Appuyez une fois sur « » pour passer à l'affichage du calendrier ou du compteur de secondes. 2. Подвеска Maintenez le bouton « » enfoncé 2 secondes et l'affichage du mode 12/24 часов se mettra à
клинотер. Используйте бутон « » и « » для регулярного использования в режиме 12/24 часов. 3. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, др ле Fuseaux horaires себе mettront à clignoter. Утилизез лес
бутоны « » и « » pour régler le bon fuseau horaire (от -12 до +12). 4. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, и др l'affichage де Heures себе mettra à clignoter. Утилизез лес
бутончики « » и « » pour régler la bonne heure. 5. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, и др l'affichage де минут себе mettra à clignoter. Утилисез
les boutons « » и « » pour régler la bonne minute. 6. Appuyez sur « » для подтверждения vos réglages, et l'affichage de l'icône du Mois et de la Date se mettra
клинотер. Используйте бутончики « » и « » для регулярного определения даты на Mois/Date ou Date/Mois.
26

7. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, et l'affichage de l'année 2015 se mettra à clignoter. Используйте бутон « » и « » для регулярного использования.
8. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, и др l'affichage дю Mois се mettra à clignoter. Используйте бутончики « » и « » для регулярного использования.
9. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, и др l'affichage де ла дата себе mettra à clignoter. Используйте бутончики « » и « » для регулярного приготовления сладкой даты.
10. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages, и ла sélection де ла язык для les affichages де дневной де ла semaine себе mettra à clignoter. Используйте бутон « » и « » для выбора одного языка.
11. Appuyez сюр « » для подтверждения вос réglages и др для завершения процедуры réglage.

Ланге Диманш

Аллеманд, Джорджия

SO

Англе, EN

SU

Лунди МО МО

Марди ДИ ТУ

Меркреди МИ ЗЕ

Jeudi сделать TH

Вендреди Самеди

FR

SA

FR

SA

Французский, Франция

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

Италия, IT

DO

LU

MA

ME

GI

VE

SA

Эспаньол, СП

DO

LU

MA

MI

JU

VI

SA

Неерландис, DU

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

Дануа, Д.А.

SO

MA

TI

ON

К

FR

LO

Ремарк – подвеска Si vous n'appuyez sur aucun bouton 20 secondes, l'horloge passera Automaticiqued du
Mode Réglage или Mode Heure Normale. – Vous pouvez choisir entre 7 langues: Anglais, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais et
дануа.
Réglage des Alarmes Quotidiennes 1. Appuyez une fois sur le bouton « » pour passer à l'affichage du calendrier ou de l'heure d'alarme. 2. Подвеска Appuyez sur le bouton « » и maintenez-le enfoncé 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage de
l'heure de l'alarme начинаются с clignoter. Используйте бутончики « » и « » для регулярного мытья посуды. 3. Приложение Appuyez sur le bouton « » для конфирматора vos réglages, et les minute se mettront à clignoter. Используйте бутончики « » и « » для регулярного мытья посуды. 4. Appuyez sur le bouton « » для подтверждения votre réglage et pour terminer la procédure de réglage.
Ремарк – подвеска Si vous n'appuyez sur aucun bouton 20 secondes, l'horloge passera Automaticiqued du
режим réglage au режим horloge Normale.
Активация и деактивация тревоги 1. Активируйте тревогу, регулируйте прерывание тревоги по « ». L'icône « » s'affichera alors sur l'écran
ЖК. 2. Pour désactiver l'alarme, réglez l'interrupteur de l'alarme sur « ». L'icône « » disparaît.
27

Ремарк – Подвеска L'alarme retentira 2 минуты si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un bouton quelcon-
Que. Dans ce cas, l'alarme sera répétée Automaticiquement après 24 часа. - La montée du son de l'alarme (крещендо, продолжительность: 2 минуты) modifie le volume 4 fois Pendant que le
подайте сигнал тревоги о несостоятельности.

Отключение сигнала тревоги

1. Pour arrêter le signal d'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton «

». иль не па

nécessaire de reactiver l'alarme. L'alarme se règle Automaticiquement sur l'heure réglée précédemment.

Функция повтора

1. Touchez le champ тактильный «

"Или нажмите"

» активировать функцию Snooze

(функция повторения пробуждения). Le signal d'alarme retentit à nouveau après environ 5 минут

Лунные фазы La station météo dispose d'un écran qui affiche Automaticiquement la Phase lunaire actuelle

Nouvelle Lune

Деми-луна круассан

Полулуна

Плейн луна луна

полнолуние

Плен де-

Полулуна

круассан Demi-lune décrois-

зона сетки координат

здоровье

Affichage de la température en °C/°F – La température est affichée soit en °C, soit en °F. Appuyez brièvement sur la touche « » для прохожих
d'un mode à l'autre.

Affichage du confort – уровень комфорта в интерьере, рассчитанный на работу с температурой и влажностью в помещении, поэтому
всего 5 ниво.

удобный

троп фройд или троп чауд

Affichage de la température/humidité/pression barometrique et tenance de la température/humidité – Текущая барометрическая температура/влажность/давление intérieure et la tenance de la température/humidité (à l'intérieur) sot affichées sur l'écran LCD. – Après avoir réussi à se connecter avec le capteur на расстоянии, la station metéo peut afficher la température/humidité на расстоянии и la tenance de la température/humidité (на расстоянии). – Vous pouvez voir les affichages suivants:
La température/humidité augmente La température/humidité reste Constante.
Уменьшение температуры/влажности.

28

Передача захвата на расстояние
Для получения сведений о станции Météo необходимо указать, что датчики температуры и влажности «ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК» указаны в колонке «ДИСТАНЦИОННЫЙ ДАТЧИК» метеорологической станции. La station météo peut se connecter avec jusqu'à 3 canaux de capteurs sans fil, mais vous ne pouvez choisir qu'un seul canal à la fois.
1. Приложение Appuyez sur la touche « » для пригородных поездок в зависимости от температуры и влажности на расстоянии. Lorsque le ” ” est affiché, le canal passe Automaticiquement toutes les 5 secondes à des canaux différents.
2. Когда станция метео n'a pas réussi à recevoir la transfer d'un capteur à Distance (affichage «– –» sur l'écran LCD), appuyez sur la touche « » вывеска 3 секунды для получения ручного управления передачей. Температура на расстоянии показывает анимацию символа антенны РФ, а базовая станция принимает новый сигнал без захвата на расстоянии.

Ремарк – Lorsque le capteur sans fil définit des canaux différents, la station météo «REMOTE SENSOR» veut
également passer sur le même canal. Lorsqu'il n'y a pas de transfer de signal de capteur sans fil sur le canal, «—» s'affiche sur le canal de la station météo. – Lorsque le capteur à Distance sans fil n'a pas de foction de sélection de canal, le capteur se positionne par défaut sur le canal 1.

Максимальная/минимальная температура/и относительная влажность
l'intérieur/à Distance, appuyez sur le bouton «MEM»: – Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité. – Deux fois pour afficher les valeurs minimales de température et d'humidité. – Trois fois pour revenir aux valeurs de température et d'humidité actuelles. 2. Pour reinitialiser la température et l'humidité maximales et miniles, appuyez sur le bouton «MEM»
et maintenez-le enfoncé кулон в течение 2 секунд. Cela reinitialisera toutes les données minimales et maximales enregistrées aux valeurs actuelles affichées.

Ремарк - Si la température relevée est inférieure à la plage de température, tLL.L s'affichera. Si la température
relevée est superieure à la plage de température, HH.H s'affichera.

Réglage de l'Alerte de Température à Distance 1. Appuyez sur le bouton « » и maintenez-le enfoncé Pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône « Alerte
de température » начать à clignoter. 2. L'icône de la limite Supérieure de l'alarme de température se met à clignoter. Использовать бутон «
» et « » Pour régler la température maximale souhaitée. Appuyez сюр « » для подтверждения votre réglage. 3. L'icône de la limite Inférieure de l'alarme de température se met à clignoter. Использование бутонов « »
et « » для регулирования минимальной температуры. Appuyez сюр « » для подтверждения Votre réglage и др для завершения процедуры réglage.

Ремарк – Avant d'entamer la configuration, vous devez sélectionner le bon canal. Différents canaux peuvent
définir des plages d'alarme de température différentes.

Предупреждение о температуре и заморозках

1. Appuyez sur « » для того чтобы активировать или désactiver l'alerte де température на расстоянии. Lorsque l'alerte de tem-

pérature à Distance est Activée, l'icône de l'alarme de température s'affiche dans la barre du capteur à

расстояние.

2. Lorsque la valeur de la température du canal à Distance dépasse la plage de température définie, l'alar-

я очень активен. L'alarme de la Station Météo retentit 5 fois en continu toutes les minute, tandis que

l'alarme de température « » клинот. Si la température active l'alarme, l'icone de limite superieure

« » или l'icône de limite inferieure « » clignote également.

29

3. Задайте температуру CAPTEUR À DISTANCE, которая включает в себя от -1 ° C до + 3 ° C или от +30 ° F до + 37 ° F, активный сигнал тревоги и символ « » клинота.
Ремарк - Lorsque la température est superieure à la limite superieure du réglage de la température d'alarme,
l'activation de l'alarme de limite superieure, le symbole « » clignote. - Lorsque la température est inférieure à la limite inférieure de la température d'alarme, l'alarme de limite
inférieure est activée, et le symbole « » clignote.
Куча faible Si ле символ де ла куча « » apparaît, ле кучи дю capteur на расстоянии doivent être remplacées dès que возможно.
Les prévisions météorologiques La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 heures à venir sur la base de la tenance de la press atmosphérique. Bien entendu, cette prévision ne peut pas être comparée à celles des services professionalnels de prévisions météorologiques qui s'appuient sur des Satellites et des ordinateurs puissants, mais elle donne une индикация de l'évolution actuelle du temps. Tenez compte des prévisions météorologiques de votre service local de prévisions météorologiques et de celles de votre station météo. S'il существует де différences Entre les информации affichées сюр Votre Appareil и др Celles де Votre службы местных де prévisions météorologiques, suivez toujours ле prévisions дю службы местных де prévisions météorologiques.
1. Подвеска Appuyez sur le bouton « » 2 секунды для ускорения параметров атмосферы и метеорологических условий. L'unité de pression clignoteralors. Используйте « » и « » для выбора «hPa/mb» и choisir «hPa/mb» или «inHg» для объединения давления.
2. Appuyez sur la touche « » для подтверждения le réglage et passer à la météo. Les affichages де ла météo себе mettent à clignoter. Используйте « » и « » для регулирования метеорологических условий, соответствующих метеорологическим прогнозам, плюс уточнения.
3 Метеорологическая станция, аффише ле символов метеорологических suivants:

Солнечный

Легьерман Нужо

облачный

дождливый

Fortement Pluvieux

Нежё

– La station metéo peut afficher la tenance de la pression barométrique. – Vous pouvez voir les affichages suivants:
La pression barometrique va augmenter. La pression barometrique restera Constante.
La pression barometrique va baisser.

1. Éclairage de Fond Si le produit fonctionne sur pies, appuyez sur le champ тактильная подвеска 15 секунд.

». Le rétroéclairage s'allumera

2. Lorsque l'almente électrique du produit est connectée à l'adaptateur d'alimentation, la batterie se déconnecte Automaticiquet le rétroéclairage reste toujours allumé. retroéclairage toujours allumé. Appuyez sur le bouton « » для régler la luminosité du rétroéclairage.

30

Vous pouvez choisir 5 режимов: 4 различных люминофора для ретроэклерации и éteindre le ретроэклераж. Les utilisateurs peuvent choisir, selon leurs preférences staffles, différents types de luminosité de rétroéclairage, ou éteindre le rétroéclairage. Après avoir éteint le rétroéclairage, appuyez sur « » налить подвеску в стиле rétroéclairage 15 секунд.
Entretien et Nettoyage
– Nettoyez la station météo et le capteur avec un chiffon propre et sec. Veillez à remplacer ле груды lorsque cela est nécessaire.
Хранение
- Rangez la station météo et le capteur dans un endroit propre et sec. Ne les rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.
Элиминация - переработка
– Contribuez à un environnement de vie plus propre! Ne jetez pas la station météo et le capteur avec les ordures ménageres. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter ces produits à un point de collecte désigné. Veuillez контактное лицо le службы d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus ampLes information Sur le point de collecte désigné le plus proche.
Сервис и гарантия
– Si vous avez besoin d'un service ou d'informations, касающийся вашего продукта, veuillez contacter le service clientèle de LifeGoods по адресу service@lifegoods.nl
– Предложение LifeGoods с гарантией на 2 продукта. Pour obtenir un service Pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise use ou une reparation неправильный ; les pieces d'usure; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.
Отказ от ответственности
– Су резерв модификаций; les specifications peuvent être modifiées sans оправдания.
31

© LifeGoods BV
Wisselweg 33 1314CB Алмере
Нидерланды 11/2021 - V.1 www.lifegoods.nl

Документы / Ресурсы

lifegoods LG1177 Метеостанция [pdf] Руководство пользователя
Метеостанция LG1177, LG1177, метеостанция, станция

Рекомендации

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *