GARO2019 Напорный резервуар

EN

RU

PL

HU

CS

SK

EL

SL

ПТУ 3000/4 ст. 9020-29

ПТУ 3600/4 ст. 9022-29

UK SR / BS HR

RO

TR

RU Руководство оператора Единица с напорным баком
RU
PL Инструкция по обслуживанию Zestaw hydroforowy
HU Használati utasítás Házi vízm
CS Návod k obsluze Domácí vodárna
СК Навод на обслугу Домаца водаре
EL
С.Л. Наводило за упорабо Хисна водна грпалка
HR Upute za uporabu Куна гидрофорска насоса

СР / Упутство за рад БС Куна гидрофорска насоса Великобритания
RO Instruciuni de utilizare
Гидрофор с резервуаром TR Kullanma Kilavuzu
Конут суйу тертибати БГ
SQ Manual përdorimi Impianti i ujit për shtëpi ET Kasutusjuhend Hüdrofooriga veeautomaat LT Eksploatavimo Instrukcija Siurblys su slgio rezervuaru LV Lietosanas Instrukcija Spiedtvertnes ierce

BG

SQ

ET

LT

LV

RU Ответственность за качество продукции
В соответствии с Законом Германии об ответственности за продукцию, мы прямо заявляем, что не несем ответственности за ущерб, нанесенный нашей продукции, если она не была должным образом отремонтирована авторизованным сервисным партнером GARDENA или если оригинальные детали или детали GARDENA, разрешенные GARDENA, были не используется.
PL Odpowiedzialno za product
Zgodnie г niemieck вестник о odpowiedzialnoci ZA Produkt, niniejszym wyranie owiadczamy, д Nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci ZA szkody poniesione на skutek uytkowania naszych produktów, ш przypadku гды naprawa Tych produktów Nie byla odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez фирма GARDENA Partnera serwisowego СМАЗКУ Nie stosowano oryginalnych czci GARDENA albo czci autoryzowanych przez t фирма.
HU Termékszavatosság
Németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy ного vállalunk felelsséget termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA Altal jóváhagyott szervizpartner Altal нэй megfelelen végzett javításból adódtak, vagy Amely Soran ного eredeti GARDENA alkatrészeket vagy GARDENA Altal jóváhagyott alkatrészeket használtak Fel.
CS Odpovdnost za výrobek
В souladu с nmeckým zákonem о odpovdnosti ZA výrobek tímto výslovn prohlasujeme, ге nepijímáme zádnou odpovdnost ZA poskození vzniklá на nasich výrobcích, KDY zmínné výrobky nebyly ADN opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA Nebo KDY nebyly pouzity originální náhradní Díly GARDENA Nebo náhradní Díly autorizované společnosti GARDENA.
СК «Зодповеднос за продукт»
В súlade с nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednos ZA výrobok týmto výslovne prehlasujeme, ге nenesieme ziadnu zodpovednos ZA skody spôsobené Nasimi výrobkami, v prípade ktorých neboli nálezité opravy vykonané servisným partnerom schváleným spolocnosou GARDENA alebo neboli pouzité diely spolocnosti GARDENA alebo diely schválené spolocnosou GARDENA.
EL
, САД САД САД.
СЛ Одговорность производяла
V skladu г nemskimi Закони о odgovornosti ZA izdelke, izrecno izjavljajo, да пе sprejemamo nobene odgovornosti ZA skodo, ки Jo povzrocijo наси izdelki, се Teh NISO ustrezno popravili GARDENINI odobreni Servisní partnerji али ПОИ TEM NISO Bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni дели али GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi гастроном.
HR Pouzdanost производителя
Sukladno njemackom zakonu о pouzdanosti proizvoda, ovime izricito izjavljujemo како пе prihvaamo nikakvu odgovornost ZA osteenja на Насим proizvodima nastala uslijed neispravnog Поправка спосо strane servisnog Partnera kojeg odobrava GARDENA Иле uslijed nekoristenja originalnih GARDENA dijelova Иле dijelova Koje odobrava GARDENA.
РО Rspunderea pentru produs
В соответствии с Legea german privind rspunderea pentru produs, декларируйте в mod expres prin prezentul document c nu acceptm nicio rspundere pentru defciunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier când nu au fost использовать Piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.
BG,
,,,,, ГАРДЕНА ГАРДЕНА, ГАРДЕНА.
ET Тутевастутус
Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakoldusi karrektselt parandatud GARDENA heakoldusi kardetudi
LT Gaminio Patikimumas
Mes aiskiai pareiskiame, kad, atsizvelgiant Vokietijos gamini Patikimumo statym, neprisiimame atsakomybs dl bet, kokios zalos, Patirtos dl ms gamini, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba j dalys buvo pakeisties neoriginal специалист по приезирос центро.
LV Atbildba par produkcijas kvalitti
Саска ар Vcijas likumu пар atbildbu пара produkcijas kvalitti ара так, мс paziojam, ка neuzemamies atbildbu номинальной bojjumiem, кас radusies, lietojot MSU izstrdjumus, кура РЕМОНТ нав VEICIS uzmuma GARDENA apstiprints apkopes PARTNERIS вай кура remontam netika izmantotas oriinls GARDENA detaas ваи detaas, кура lietosanu apstiprinjis uzmums GARDENA.
2

9 W

A1 3

A2
5 21
2 4

A3 5

2

N

N

4

д О1

Искусство 9020

Искусство 9022

O2

M1

6

5

7

5
минимум 1 м
8

S1

T1

5 6
7

T 0
7
z

9

о Т2

3

A termék hosszú ideig tartó mködtetésre nem alkalmas (folyamatos keringtet üzem).
ВЕСЕЛИ! Személyi sérülés veszélye! Tilos vele sósvizet, szennyezett vizet, maró, könnyen éghet vagy robbanásveszélyes anyagokat (мн. benzint, petróleumot, nitro-hígítót), olajokat, ftolajat és élelmiszert szivattyúzni.

HU

1. БИЗТОНСАГ
ФОНТОС! Olvassa el figyelmesen használati utasítást, és rizze meg gondosan, hogy késbb is wellapozhassa. Симбулумок в термекене:

HU
1. БИЗТОНСАГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2. СЕРЕЛЕШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3. КЕЗЕЛЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4. КАРБАНТАРТАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 5. ТАРОЛАС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 6. ГИБАЭЛХАРИТАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 7. МСЗАКИ АДАТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 8. ТАРТОЗЕКОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Az eredeti útmutató fordítása.
8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel él, vagy hiányos tapasztalatokkal és tudással rendelkez személyek a terméket csak másik személy felügyelete mellett, vagy olyan esetben használhatják, ha megfelel eligazítást kapnak a termék biztonságos mködtetésérl, és megértik az abból ered весельекет. Gyermekeknek tilos játszani в termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást vagy felhasználó általi karbantartást. Termek használatát csak 16 éven felüli fiatalok számára ajánljuk. Soha ne használja a terméket, ha fáradt, beteg vagy alkohol, kábítószer, ill. gyógyszer hatása alatt áll.
Rendeltetésszer használat: GARDENA Házi vízm talaj- és esvíz, vezetékes víz és klórtartalmú víz szállítására használható magánházakban és hétvégi telkeken. Nyitott Foyasztóknál (мн. vízcsap) elfordulhat, hogy bizonyos átfolyási mennyiségnél nyomásingadozás lép fel a be- és kikapcsolás között.
Szállítható folyadékok: A GARDENA házi vízmvével csak vizet szabad szállítani. Ha a szivattyút nyomásfokozásra használja, akkor a maximálisan megengedett 6 bar bels nyomást (nyomóoldali nyomás) nem szabad túllépni. Новый kívánt kimeneti nyomas és a szivattyúraható nyomas összeadódik. Példa: A vízcsapon megengedett nyomas = 2,5 бар,
Максимум. nyomás a házi vízellátón cikksz. 9020 = 3,5 бар, аз összes nyomás = 6,0 бар

Olvassa эль használati utasítást.
Általános biztonsági utmutatások Электромос biztonság
ВЕСЕЛИ! Арамутеш! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v Терминал имеет серьезные значения, например, многофункциональное устройство (RCD), амелин и непрерывный ток 30 мА.
ВЕСЕЛИ! Серулесвезели! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v Karbantartás vagy alkatrészcsere eltt válassza le terméket a hálózatról. E mveletek végzése alatt hálózati aljzatnak latóterében kell maradnia.
Biztonságos üzemelés A víz nem lehet melegebb 35 °C-nál. A szivattyú mindaddig nem használható, amíg vannak a vízben. Kilép kenanyagok adott esetben elszennyezhetik folyadekot.
Védkapcoló Hvéd kapcoló: Túlterhelés esetén a motor beépített hvédelme kikapcsolja a szivattyut. Miután a motor kell mertékben lehlt, a szivattyú újból készen áll az üzemelésre.
További biztonsági utmutatások Электромос biztonság

ВЕСЕЛИ! Сивлеаллас! Ez termék аз üzemelés Során elektromagneses mezt hoz letre. Ez a mez bizonyos körülmények között hatással lehet az aktív és passzív orvosi importátumok mködési módjára. A súlyos vagy halálos kimenetel sérülések elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi importátummal rendelkez személyek a termék használata eltt beszéljenek errl az orvosukkal, vagy az importátum gyártójával.

Kábelek Hosszabbitó kábelek használata esetén azoknak meg felelniük a következ táblazatban войлочный ntetett minimalis keresztmetszet értékeknek:

Feszültség 230 240 В / 50 Гц

Кабельхосс 20 м-г

Керестметцет 1,5 мм2

230 240 В / 50 Гц

20 50 кв.м.

2,5 mm2

ВЕСЕЛИ! Арамутеш! Az esetleges áramütés sérülés veszélyével fenyeget. v Mieltt üzemen kívül helyezné, karbantartaná vagy hibaelharításba Fogna, válassza le a terméket az elektromos hálózatról. Követelmény, hogy a felállított szivattyú biztosan álljon, ne áraszthassa el víz és ne eshessen bele a szivattyúzandó vízbe. A szivattyú felállítási helye a szállított közegtl biztonságos távolságban (attól legalább 2 m-re) legyen. Jóváhagyott személyvéd kapcsoló képében egy további biztonsági szerkezet is használható. v Kérje villanyszerel szakember tanácsát. Ha megrongalódott a készulék hálózati csatlakozóvezetéke, azt a gyártóval vagy a Vevszolgálatával, ill. szakemberrel kell kicseréltetni, nehogy veszélyhelyzet alljon el. Dugaszt és csatlakozó vezetéket óvja a htl, olajoktól és éles szegélyektl. Kérjük, a szivattyút soha ne a vezetéknél focusva emelje fel és rántsa ki konnektorból. A nyomaskapcsolót nem szabad kinyitni. Hibás nyomaskapcsoló esetén vegye fel a kapcsolatot a GARDENA szervizzel. Óvja a szivattyút az esvíztl, ne használja nedves, vizes környezetben. Rendszeresen ellenrizze и csatlakozó vezetéket.

15

HU

Használat eltt a szivattyút (különösen a hálózati vezetéket és dugaszt) vesse biztonsági ellenrzés alá. Sérült szivattyút nem szabad üzemeltetni. Sérülés esetén a szivattyut fedétlenül ellenriztesse GARDENA szakszervizzel! Ha a szivattyúinkat generátorral üzemelteti, meg kell Fogadnia a generátor gyártója által adott óva intéseket.
Személyi biztonság
ВЕСЕЛИ! Фулладасвесели! Az aprobb alkatrészek könnyen lenyelhetk. A nejlonzacskó miatt kisgyermekeknél fulladás veszélye fenyeget. Szereléskor tartsa távol a kisgyermekeket.
ВЕСЕЛИ! Forró víz sérülés veszélyével fenyeget! Ha a szivattyút hosszabb, (több, монетный двор 5 percig) zárt nyomóoldallal mködtetjük, felforrósodhat a víz a szivattyuban és ez a forró víz sérüléseket okozhat. v A szivattyút zárt nyomóoldallal макс. 5 percig mködtessük. Ha nem jut be víz a szívooldalon, a szivattyúban található víz felforrosodhat, amelynek következtében a forró víz vízelvezetéskor sérüléseket okoz. v Zárja el a szivattyú folyadékellátását, várjon, amíg a víz lehl, majd az
ismételt üzembe helyezés eltt ellenrizze a szívooldali vízáramlást.
ВЕСЕЛИ! Halláskárosodás durranás miatt! VA készlettartályt nem szabad felnyitni. A vízvezetek rendszerre való csatlakoztatása esetén be kell tartani a helyi vízvezetek szerelési szabályokat, hogy a «nem-ivóvíz» visszaszívása ne forduljon el. v Kérje vízvezetékszerel segítségét. Szárazonfutás elkerülése érdekében ügyeljen mindig arra, hogy a szívócs a szállított folyadék szintje alatt legyen. v Használat eltt mindig töltse színültig a szivattyút (kb. 2 3 l) szállítandó
фолиадеккал. A szállítófolyadékban elforduló homok és más csiszolóanyag gyorsabb kopást és teljesítménycsökkenest okot. v Homokot tartalmazó víznél használjon szivattyú-elszrt. Szenniezett víz szállítása, пл. kövek, fenyfat, a szivattyú sérülését okozhatja. v Ne szivattyúzzunk szennyezett vizet!
2. СЕРЕЛЕШ
ВЕСЕЛИ! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Mieltt szerelni kezdené a terméket, válassza le az áramellátásról.
Szivattyú elhelyezése: A szivattyút száraz, szilárd helyre állítsuk, ahol stabilan mködhet. v A szivattyut a víztl biztonságos távolságban (attól legalább 2 m-re)
аллица фель. A szivattyut alacsony partartalmú és megfelelen szellztetett helyiségben, a szellznyílások közelében kell elhelyezni. Легкий и легальный размер 5 см. A szivattyú semmiféle szennyezdést (множественное число homokot vagy földet) nem szívhat be szellznyílásokon keresztül. A manyag csatlakozóelemeket a szívo- és nyomóoldalon csak kézzel szabad meghúzni.
Szivattyú szilárd felszerelése [ ábra A1 ]:
A rögzítlap, ш мн. фалап (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
megakadályozza, hogy a házi vízellátó elcsússzon.
v Csavarozza a házi vízellátót mind a 4 labával qa rögzítlapra
(imbuszkulcs használata javasolt). Úgy telepítse a házi vízellátót, hogy a szivattyu vagy a berendezés leeresztése céljából egy megfelel meret felfogóedényt lehessen tenni
a leerest csavar alá 9.
Lehetség szerint magasabbra helyezze a szivattyut a szállítandó folyadéknál. Amennyiben ez nem lehetséges, telepítsen и szivattyú és szívótöml közé egy nyomasálló elzáró szelepet. Ha a szivattyút épületen belül, helyhez kötött módon szerelik fel, a zajok csökkentése és a szivattyú nyomáslökések okozta rongálódásainak elkerülése érdekében a házi vízmvet ne rögzített merev csövekkel, hanem hajlékony tömlvezetékek (pl. páncéltöml) segítségével kösse össze a csrendszerrel. Véglegesen beszerelt szivattyúkhoz szívó- és nyomóoldalra egyaránt szereljen nyomasálló elzáró szelepet. Fontos karbantartási és tisztítási munkákhoz.

Töml csatlakoztatása a szívóoldalon [ ábra A2 ]: A szívoodalon ne használjon víztöml csatlakozó rendszerelemelket! v A szívóoldalon vákuumálló szívótömlt, пл. ГАРДЕНА 1411 терм. сз-у
szívógarnitúrát, vagy GARDENA 1729 срок. sz-ú, vert kutakhoz használható szívótömlt használjon. Visszafolyásgátlóval ellátott szívótömlt kell használni, nehogy önmagától kiürülhessen a szívótöml a szivattyú kikapcsolását követen. A szivattyúcsatlakozó elem és a töml közé ajánlatos egy további visszacsapószelepet, pl. GARDENA 7231 терм. sz-ú sárgaréz közbens szelepet beszerelni.
1. Csavarja be a 2 szivattyúcsatlakozó elemet az 1 szívóoldali csatlako-
собака.
2. Kösse össze a 3 vákuumálló szívótömlt a 2 csatlakozóelemmel,
és cavarozza össze ket légzáró módon.
3. 4-метровый nagyobb szívómagasság esetén meg 3 szívótömlt это
rögzítse (множественное число facövekhez). Ezáltal a szivattyut mentesíti a felszívott víz súlyától.
Töml csatlakoztatása a nyomásoldalon [ ábra A3 ]:
4 szivattyúcsatlakozó 33,3 mm-es (G 1″-os) bels menettel van ellatva.
A GARDENA dugaszoló rendszerhez pl. GARDENA 1745 терм. sz-ú szivattyúcsatlakozó elemre lesz szükség (термин 9020 г. sz esetében ez benne van a csomagban). Javaslat: Rögzített csövek eseten a csöveket felszálló csként kell felszerelni, hogy a nyomásoldalon a víz vissza tudjon folyni a szivattyúba. A szivattyú szállítási teljesítményének optimális kihasználását 19 mm-es (3/4″-os) tömlk csatlakoztatásával, pl. ГАРДЕНА 1752 терм. sz-ú szivattyúcsatlakozó készlettel együtt, vagy 25 mm-es (1″-os) tömlk csatlakoztatásával, GARDENA 7115 срок. sz-ú, küls menetes tömlveges gyors-
csatlakozóval/7103 срок. sz-ú tömlveges gyorscsatlakozóval együtt lehet elérni.
1. Csak 9022 sz-ú termék esetén: a szivattyúcsatlakozó elem küls
meneten használjon N tömítszalagot. 2. Csavarja be a 2 szivattyúcsatlakozó elemet a 4 nyomóoldali csatla-
козоба (csak a 9020 sz-ú term.-nél van benne a csomagban).
3. Kösse össze az 5 nyomótömlt a 2 szivattyúcsatlakozó elemmel.
Ha egyszerre több tömlt / csatlakozóeszközt csatlakoztat egymassal párhuzamosan, ajánlatos GARDENA 8193/8194 срок. sz-ú 2- vagy 4-utas elosztókat,
ГАРДЕНА 940 срок. sz-ú 2-utas szelepet
használni, amelyeket közvetlenül a 2 szivattyúcsatlakozó elemre lehet
рачаварни.
3. КЕЗЕЛЕС
ВЕСЕЛИ! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Csatlakoztatás, beállítás vagy szállítás eltt válassza le a terméket az áramellátásról.
Víz szivattyúzása [ ábra O1 / O2 ]:
ФИГЕЛЕМ! Szivattyú szárazüzeme! v Üzembe helyezés eltt töltse fel színültig a szivattyút (кб. 2 5 л)
виззел.
1. Vizsgálja meg a készlettartályban uralkodó nyomást (Lásd a 4. KARBANTARTÁS).
2. Kézzel hajtsa rá 6 menetes cskötést 7 betöltcsonkra. 3. A 7 betöltcsonkon át töltse fel színültig (kb. 2 5 l) vízzel. 4. Kézzel hajtsa rá a 6 menetes cskötést a 7 betöltcsonkra szorosan
(ehhez не használjon туман). 5. Nyissa ki a nyomóvezetékben (csatlakozóeszközökben, vízelzárókban
stb.) esetleg elhelyezett zárószelepeket.
6. Engedje ki az 5 nyomótömlben maradt vizet, hogy a leveg kiszök-
hessen a víz-felszívási mvelet alatt. 7. Kösse össze a szivattyut az áramellátással.

16

HU

8. Tartsa az 5 nyomótömlt függlegesen a szivattyú fölé attól мин. 1 м magasságban, nyomja meg a 8 ki-/bekapcsolót, és várjon, amíg a szi-
vattyú felszívja a vizet. v Ha a szivattyú kb. 5 perc múlva sem szállít vizet, kapcolja ki
a szivattyút (nyomja meg a 8 ki-/bekapcsolót)
(Lásd a 6. HIBAELHÁRITÁS). A maximális nyomás elérése után a szivattyú autotikusan kikapcsol. Ha a nyomas a vízelvétel következtében a minimális nyomás értéke alá csökken, akkor a szivattyú Automaticikusan bekapcsol. A megadott 7 m-es maximális szívómagasságot a készülek csak akkor éri
el, ha a szivattyut elzleg a 7 betöltcsonkon át színültig tölti, és eközben, illetve az önfelszívás folyamata alatt az 5 nyomótömlt olyan magasan tartja, hogy a szivattyuból ne folyhasson ki ötny víznyhasson 5
Rozsdaképzdés: термин 9022 года. sz-ú szivattyú öntöttvas házzal rendelkezik. Néha elfordulhat, hogy vízzel való érintkezés után rozsda képzdik (ez nem károsítja a szivattyut, és nem is képezi a garancia részét). Ezért a bekapcsolás után kezdetben rozsdás víz léphet ki belle.
4. КАРБАНТАРТАС
ВЕСЕЛИ! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Mieltt karbantartásba fogna a terméken, válassza le az áramellátásról.
Szivattyú átöblítése: Klórtartalmú víz szivattyúzása után át kell öblíteni a szivattyut. 1. Nyomjon át a szivattyún langymeleg (макс. 35 °C) vizet, esetleg
enyhe tisztítószer (мн. öblítszer) hozzáadásával mindaddig, ameddig a szivattyuzott víz tiszta nem lesz. 2. Ártalmatlanítsa a maradványokat a hulladékkezelési törvény irányelvei szerint.
Nyomás megvizsgálása a készlettartályban [ábra M1]: Vizsgálja meg rendszeresen a készlettartályban uralkodó nyomást.
A tárolótartályban lév nyomás kb.1,5 bar kell, hogy legyen.A leveg utántöltéséhez egy nyomasmérs (manometeres) pumpára / autopumpára van szükség.
1. Чавароцца ле ведфеделет.
2. Nyisson ки minden vételezési helyet. A nyomóoldalon megsznik a nyomas.
3. Rakja rá a kerékpumpát / gumiabroncstöltt ar készlettartályra, és
töltsön utana addig levegt, amíg a kerékpumpán / gumiabroncstöltn lv nyomás kijelz kb. 1,5 бар-t нем мутат.
4. Csavarozza vissza ae vedfedelet.
5. ТАРОЛАС
Üzemen kívül helyezés [ ábra S1 ]: A szivattyú nem fagyálló! Termeket gyermekektl elzárt helyen kell rizni.
1. Валасса ле szivattyut аз áramforrásról. 2. Esetleg zárja el az összes elzárószerkezetet a szívóoldalon. 3. Nyisson ки minden vételezési helyet.
A nyomóoldalon megsznik a nyomas.
4. Bontsa meg a 6 menetes cskötést a 7 betöltcsonkon és a 9
vízleereszt csavaron. A szivattyú kiürül. 5. rizze a szivattyut száraz, zárt és fagymentes helyen.
Арталматланитас:
(2012/19/EU Jel IE szerint)
Nem szabad terméket normal háztartási hulladékkal együtt kidobni. Hatályos helyi környezetvédelmi elírásoknak megfelelen kell ártalmatlanítani. ФОНТОС! v Adja le a terméket a helyi újrahasznosító gyjthelyen, vagy bízza rájuk
аз ártalmatlanítását.

6. ХИБЭЛХАРИТАС
ВЕСЕЛИ! Személyi sérülés veszélye! Sérülésveszély áll fenn, ha a termék véletlenül beindul. v Valassa ле a terméket hálózatról, mieltt nekifogna a termék hibájának elharításához.

Járókerék meglazítása [ ábra T1 ]: A szennyezdésektl elakadt turbinalapát utját meg lehet tisztitani.
v Csavarhúzóval forgassa meg a 0 járókerék tengelyét.
Ezzel аз elakadt turbinalapát újra szabadon фут.
Szr tisztítása [ ábra T2 ]: Ha a szivattyú nem indul be, vagy mködés közben hirtelen leáll, lehet, hogy eldugult a szr.
1. Lazítsa meg at menetes cskötést. 2. Csavarja ki az szrt. 3. Folyó víz alatt tisztítsa meg az szrt. 4. Szerelje vissza az szrt fordított sorrendben.

Probléma A szivattyúmotor jar, de nem szív fel folyadekot
A szivattyú nem indul el vagy üzemelés közben hirtelen megáll
A szivattyú üzemel, de a szállítási teljesítmény hirtelen visszaesik

Легсегеш-ока

Мегольдаса

Szivarog, sérült a szívóvezeték. v Vizsgálja meg a szívóvezeték épségét, és tömítse légzáró módon.

Szivattyut nem töltötték fel vízzel.

v Töltse fel a szivattyút (lásd a 3. KEZELÉS).

A betöltött folyadék az önfelszí- v 1. Töltse fel a szivattyút még

vás alatt elszivárog a nyomóol-

однажды

далра csatlakoztatott tömln

(Lásd a 3. KEZELÉS).

керестюль.

2. A szivattyú ismételt üzembe

helyezésekor tartsa a nyo-

mótömlt függlegesen

a szivattyú fölé attól мин.

1 м magasságban, между

a szivattyú felszívja a vizet.

Teljesen vákuumálló csatlakozást érhet el a GARDENA szívótömlk használatával (Lásd a 8. TARTOZEKOK).

A betölt nyílás csavartömitese v Vizsgálja meg a tömítést

эресц.

(esetleg cserélje le), és szorít-

sa meg a csavarkötést

(ehhez не használjon туман).

A leveg nem tud távozni, mert a nyomóoldal zárt, vagy víz maradt a nyomócsben.

v Nyissa ki a nyomóvezetékben lév zárószelepeket (множественное число szórófejet), ил. ürítse ki a nyomótömlt.

Nem tartotta be a várakozási v Kapcsolja be a szivattyut, és

там.

várjon максимум 5 перц.

A szívószr, vagy a visszafolyás- v Tisztítsa meg a szrt, gátló eltömdött a szívócsben. больной. a visszafolyásgátlót.

Túl nagy szívómagasság.

v Csökkentse le a szívómagasságot.

Egyéb felszívási probléma felmerülésekor használja a GARDENA szívótömlt visszafolyásgátlóval, (lásd 8. TARTOZÉKOK) és üzembe helyezés eltt töltse színültig a szivattyut a betökalladítnyíláson á.fokaladítnyíláson

Hvéd kapcoló túlmelegedés miatt lekapcsolta a szivattyút.

в Tisztítsa meg a szrt. Ügyeljen arra, hogy a közeg hmérséklete ne legyen nagyobb (35 °C-nál).

Szivattyú nem кап áramot.

v Vizsgálja meg biztosítékokat és az elektromos dugaszoló csatlakozásokat.

A HÁV kapcsoló kioldott (hibaáram).

Válassza le a szivattyut az áramellátásról, és forduljon a GARDENA szervizhez.

Szivattyú nincs bekapcsolva. v Nyomja Be állásba ki- / bekapcsolót.

Szívótöml vége nincs bene av Merítse melyebre a szívó-

визбен.

töml végét a vízben.

A szívószr vagy a vissza- v Tisztítsa meg a szívószrt,

folyást gátló szelep eldugult.

больной. a visszafolyásgátlót.

Tömítetlenség a szívóoldalon. v Szüntesse meg a tömítetlenséget.

Турбина эльтёмдётт.

v Lazítsa meg járókereket.

17

HU

Probléma Zajképzdés a hidraulikus egységben
A szivattyú túl gyakran kapcsol be és ki

Легсегеш-ока

Мегольдаса

Nagy átfolyásoknál (мн. nyitott tömlkimenet, csatlakozó készülek nélkül) и szivattyú hidraulika részében zaj keletkezhet. Emiatt nem kell aggódni, nem tesz kárt a szivattyúban. A zajt az átfolyás kisebb változtatásával (мн. az egyik csatlakozó készüléket kissé nyitva / zárva) meg lehet szüntetni.

Készlettartály membránja megrongalódott.

v Cseréltesse ki a készlettartály membránját GARDENA szervizzel.

Nyomás túl kicsi a készlettartályban.

v Töltsön utana levegt a készlettartályba.

Tömítetlenség в nyomóoldalon. v Szüntesse meg a tömítetlenséget a nyomóoldalon.

ÚTMUTATAS: Egyéb üzemzavarok esetén forduljon a GARDENA területileg illetékes szervizközpontjához. Javításokat csak a GARDENA szervizközpontokkal, valamint a GARDENA szerzdött szakkereskedivel szabad végeztetni.

7. МСЗАКИ АДАТОК

Хази визм

Егисег

Эртек (cikksz. 9020)

Номинальная мощность

W

600

Напряжение питания

В (переменный ток)

230

Hálózati frekvencia

Hz

50

Максимум. szállítási mennyiség л/ч

3000

Максимум. ньомас /

бар /

3,5

Максимум. szállítási magasság m

35

Максимум. önfelszívo magasság m

7

Munkanyomás p(W) (be-, илл. kikapcsoló nyomás)

бар

1,5 2,4

Megengedett bels nyomas (nyomóoldalon)

бар

6

Чатлакозокабель

m

1,5 (Х07РН-Ф)

Толпа людей

kg

10,2

Подтвержденный сертификат / гарантия

сцинт

Л 1) ВА

Неопределенность

к 2) ВА

дБ (А)

Максимум. вижмерсеклет

° C

74 / 77 2,6 35

Мереси Эльхарас: 1) RL 2000/14/EU 2) ISO 4871

Эртек (cikksz. 9022) 800 230 50 3600 4,0 40 7
1,5 2,8
6
1,5 (Х07РН-Ф) 13,1
80 / 82 2 35

A GARDENA Manufacturing GmbH, производящая GARDENA termékre and vásárlás napjától számított 2 ev garanciát vállal, войлок, hogy и termékeket kizárólag magán célra használták. Másodkézbl vásárolt termékekre nem vonatkozik a gyártoi garancia. Ez a garancia a termék minden olyan lényeges hiányosságára kiterjed, amely bizonyíthat—an anyagvagy gyártási hibára hibára vezethet vissza. A jótállás egy teljes megjavításával teljesül; fenntartjuk a jogot az ezen lehetségek közötti választásra. Ez a szolgáltatás az alábbi rendelkezések teljesülése esetén érhet el: · A terméket rendeltetés szerint használták, a használati útmutatóban
meghatározott ajánlások szerint. · Sem a vev, sem más nem próbálta felnyitni vagy javítani a terméket. · A készüléket csak eredeti GARDENA pót- és kopóalkatrészekkel üze-
мельтеттек. · Vásárláskor kapott blokk bemutatása. Az alkatrészek és készülékelemek (pl. kések, késrögzít alkatrészek, turbinák, világítótestek, ékszíjak és fogazott szíjak, járókerekek, légszrk, gyújtógyertyák) szokásos kopása, a kinézetben mutatkozó elváltozások, valamint a kopó alkatrészek és fogyóeszközök nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez gyártói garancia a fenti fedételeknek megfelel pótalkatrész szállításra és javításra szorítkozik. A gyártói garancia nem szolgáltat alapot a velünk, монетный двор gyártóval szemben támasztandó egyéb, például kártérítési igények elismerésére. Ez a gyártoi garancia természetesen nem érinti vásárlót a törvények és a szerzdés alapján kereskedvel / eladóval szemben megillet szavatossági igényeket. A gyártoi garancia a Németországi Szövetségi Köztársaság jogrendjének hatálya alá tartozik. Garancia eseten kérjük, hogy a megfelelen bérmentesített Hibás terméket vásárláskor kapott blokk másolatának és a hiba leírásának kíséretében küldje el a GARDENA szerviz címére.
Kopóalkatrészek: Járókerék és membrán kopó alkatrésznek számít, és így nem esik a garancia hatálya alá.

8. ТАРТОЗЕКОК

GARDENA szívótömlk
GARDENA szívótöml csatlakozóelem GARDENA szívótöml csatlakozóelem GARDENA szívószr visszafolyás-gátlóval GARDENA szivattyú elszr GARDENA szívótöml vert kutakhoz
GARDENA Úszótömls leszívó szerkezet GARDENA szivattyúcsatlakozó elem

Megtörésnek és vákuumnak ellenálló, választás szerint kapható méterben a 1720/1721 cikksz. (19 мм (3/4″)- / 25 мм (1″)) csatlakozó szerelvények nélkül vagy fix hosszúságban a 1411 / 1418 cikksz., completen, csatlakozó szerelvényekkel együtt.

Шивоолдали csatlakozáshoz.

cikksz. 1723/1724

Nyomóoldali csatlakozáshoz.

cikksz. 1750/1752

A szívótöml-méteráru felszereléséhez.

cikksz. 1726/1727/1728

Különösen ajánlott homoktartalmú közegek cikksz. 1730/1731 сресере.

A szivattyú vákuumálló csatlakoztatásához, vert kutakhoz, merev csövekhez. 0,5 м Хоссу. Mindkét végén 33,3 mm-es (1″) белы menettel.

cikksz. 1729

Víznek vízfelszín alatti koszmentes felszívására szolgál.

cikksz. 1417

A GARDENA dugaszoló rendszer nyomóoldali cikksz. 1745 г. csatlakoztatásához.

9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ
Szerviz: Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a hátoldalon lév címen.
Garancianyilatkozat: Garanciaigény eseten nem kerül felszámolásra dij önnek a nyújtott szolgáltatásokért.

18

Эксплуатационные характеристики Charakterystyka pompy Szivattyú-jelleggörbe Charakteristika cerpadla Характеристики cerpadla

Характеристика crpalka Обильность помпы Характеристика помпы Характерная пышность

Pompa karakter erisi Fuqia e pompës Pumba karakteristik Siurblio charakteristin kreiv Ska raksturlКНЭ

ПТУ 3000/4 ст. 9020

Максимум. 700 л/ч макс. 1.650 л/ч макс. 2.600 л/ч макс. 2.900 л/ч
Максимум. 7 m

Максимум. 35 м 30 м 20 м
10 m
5 m

ПТУ 3600/4 ст. 9022

Максимум. 1.250 л/ч макс. 2.400 л/ч макс. 3.150 л/ч макс. 3.400 л/ч
Максимум. 7 m

Максимум. 40 м 30 м 20 м
10 m
5 m

69

EN Декларация соответствия ЕС
Нижеподписавшийся настоящим удостоверяет в качестве уполномоченного представителя производителя, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Sweden, что, покидая наш завод, указанные ниже устройства соответствуют / соответствуют гармонизированные руководящие принципы ЕС, стандарты безопасности ЕС и стандарты для конкретных продуктов. Этот сертификат становится недействительным, если устройство (-ы) изменяются / изменяются без нашего согласия.

HR EU изява о сукладности
Dolje potpisani kao opunomoenik proizvoaca, tvrtke GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Svedska, potvrujemo da nize navedeni ureaj (i) odgovarajue izvedbe koji / directive surnijeli na trzava Као и стандарт кодзи се тику производства. Ova izjava gubi valjanost u slucaju izmjena ureaja koje nisu prethodno ugovorene s nama.

PL Deklaracja zgodnoci UE
Niej podpisany potwierdza jako upowaniony przedstawiciel producenta, spólki GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Sztokholm, Szwecja, e okrelone poniej urzdzenie / -nia wersji wprowadzonej przey-nia wersji wprowadzonej przey zeramonlía zo bezpieczestwa UE oraz norm dotyczcych konkretnych produktów. Niniejsza deklaracja traci wano w przypadku wprowadzania nieuzgodnionych z nami zmian urzdzenia /.

RO Декларация соответствия UE
Semnatarul, în calitatea sa de împuternicit al productorului GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Suedia, confirm c aparatul (aparatele) descrise în cele ce urmeaz, în execuia pus de noi pelelepia îndeplineteplines directivelor armonizate UE, ale standardelor de siguran UE, ale standardelor specific produsului. Cn cazul modificrii fr aprobarea noastr prealabil a aparatului (aparatelor), aceast declaraie или pierde valabilitatea.

HU EU megfelelségi nyilatkozat
Az alulírott, a GARDENA Germany AB, Pf. 7454, S-103 92, Стокгольм, Швеция megbízotti minségében megersíti, hogy аз általunk alábbi kivitelben forgalomba hozott, предоставил nevezett eszköz (ОК) megfelel (НЭК) аз Unios irányelvekkel összhangba hozott Немзети elírások követelményeinek, аз ЕС biztonsági szabványainak és Konkret termékre vonatkozó szabványoknak. Аз eszköz (ök) нек velünk nem egyeztetett módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

BG -
GARDENA Germany AB, а / я 7454, S-103 92,,, - () () / -, -. (),,.

CS EU prohlásení o Shod
Podepsaná osoba zplnomocnná výrobcem GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Svédsko potvrzuje, ze v následujícím uvedený (-é) pístroj (-e) vprodení námaví téslujvedený ЕС norem specificických pro výrobek. V pípad zmny pístroje (-), která s námi nebyla dohodnuta, ztrácí toto prohlásení svou platnost.

ET EL-i Wastavusdeklaratsioon
Allakirjutanu kinnitab tootja, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Rootsi, poolt volitatud isikuna, et järgnevalt nimetatud seade (seadmed), täidab (täidavad) meie poolt turule toodud-jurujuliooni i ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõuded. Seadmel (seadmetel) meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral kaotab käesolev deklaratsioon oma kehtivuse.

СК ЕÚ выхласение о жоде
Dolu podpísaný potvrdzuje, ako splnomocnený zástupca výrobcu, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholm, Svédsko, ze alej oznacené zariadenie / a voyhotoveníovaní uveden , specificických pre dané výrobky. Pri zmene zariadenia / zariadení, ktorá nebola odsúhlasená nasou spolocnosou, stráca toto vyhlásenie platnos.

LT ES атрибуты декларации
Pasirasantysis, kaip gamintojo, GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholmas, Svedija, galiotasis atstovas patvirtina, kad zemiau nurodyto (-) prietaiso (-) modeliai, kurie buvo pagaminti ms ESitasakvasar, atstovas saugumo standartus ir specificinius gaminio standartus. Атликус бет кок prietaiso (-) pakeitim, kuris nra suderintas su mumis, si deklaracija praranda galiojim.

EL
, GARDENA Germany AB, .. 7454, S-103 92,,, () () () /,. () ().

LV ES atbilstbas deklarcija
Zem parakstjusies persona k razotja, uzmuma GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stokholma, Zviedrija, pilnvarotais prstvis apstiprina, ka tlk nordt (-s) ierce (-s) izpildjum, kdam ms to (ts) tirg, atbilst saskaotajm ES direktvm, ES drosbas standartiem un konkrtajam produktam noteiktajiem standartiem. Ierc (-s) veicot ar mums nesaskaotas izmaias, s deklarcija zaud savu spku.

С.Л. Изява ЕС о складности
Spodaj podpisani kot pooblascenec proizvajalca GARDENA Germany AB, PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Svedska, potrjuje, da v nadaljevanju oznacene naprave vizvedbi, v kakrsni smo jih dali v prometale, EU стандартов, ки вельяйо за посамезне изделия. В пример спремембе направе, ки ни ускорена з нами, та izjava неха веляти.

Описание продукта: Описание продукта: Описание продукта: Описание продукта: Описание продукта: : Описание изделия: Описание продукта: Описание продукта: : Список продуктов: Гаминио описания: Изначальные описания:

Тип продукта: Тип продукта: Срок действия: Другие продукты: Тип продукта: : Производитель товара: Производитель:

Тип продукта: : Производитель: Gaminio Тип: Produkta veids:

Напорный резервуарный блок Zestaw hydroforowy Házi vízm Domací vodárna Domáca vodáre Hisna vodna crpalka Kuna hidroforska pumpa Hidrofor cu rezervor Hüdrofooriga veeautomaat Siurblys su slgio rezervuaru Spiedtvertnes ierce

Артикул: Номер каталога: Cikkszámok: Objednací císlo: Objednávacie císlo: : Stevilka izdelka: Kataloski broj:

Артикул трески: : Artiklinumber: Dalies numeris: Artikula numurs:

ПТУ 3000/3 ПТУ 3600/4
Директивы ЕС: Dyrektywy WE: EK-irányelvek: Pedpisy ES: Smernice EÚ: : Директива ЕС: Директива EC: Директива CE: : Директива EÜ: Директива EB: Директива EK:

2011/65/EU 2014/30/EU 2014/35/EU 2000/14/EG

9020 9022
Гармонизированный EN:
ЕН 60335-1 ЕН 60335-2-41 ЕН ИСО 12100
Депонированная документация: Техническая документация GARDENA, M. Kugler 89079 Ulm
Процедура оценки соответствия: согласно 2000/14/EC Art.14, Приложение V

Уровень шума: Poziom halasu: Zajszint: Hladina hluku: Hladiny hluku: : Raven zvocne moci: Razina buke: Nivel de zgomot: : Müratase: Triuksmo lygis: Troksa lmenis:
Искусство. 9020: ст. 9022:
Год маркировки CE: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístní znacky CE: Rok udelenia znacky CE: CE: Leto namestitve CE-oznake:
Ульм, 02.12.2019 Ульм, день 02.12.2019 Ульм, 02.12.2019 Ульм, 02.12.2019 Ульм, да 02.12.2019 Ульм, 02.12.2019 Ульм, 02.12.2019 Ульм, дана 02.12.2019, 02.12.2019 Ульм02.12.2019, 02.12.2019. .02.12.2019 Ульм, 02.12.2019 Ульм, XNUMX Ульме, XNUMX

измеренный / гарантированный размер / гарантированное качество / гарантированное имя / гарантированное имя / гарантированное / измеренное / zagotovljena mjerena / zajamcena msurat / garantat / mõõdetud / garanteeritud ismatuotas / garantuojamas mrtais / garanttais
74 дБ (A) / 77 дБ (A) 80 дБ (A) / 82 дБ (A)

Година добивания CE ознаке:

Товарный знак CE:

СЕ-:

CE-märgistuse paigaldamise aasta:

Метай, када пазымта CE-zenklu:

CE-marjuma uzliksanas gads:

2019

Уполномоченный представитель Pelnomocnik Meghatalmazott Zplnomocnnec Splnomocnený Pooblascenec Ovlastena osoba Conducerea technic Volitatud esindaja galiotasis atstovas Pilnvarot persona

Рейнхард Помпе Вице-президент

70

Германия / Германия GARDENA Manufacturing GmbH Центральный сервис Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Продукция: (+ 49) 731 490 – 123 Ремонт: (+ 49) 731 490 – 290 service@gardena.com
Албания COBALT Sh.pk Rr. Siri Kodra 1000 Тирана
Аргентина Husqvarna Argentina SA Av.del Libertador 5954 Piso 11 Torre B (C1428ARP) Буэнос-Айрес Телефон: (+ 54) 11 5194 5000 info.gardena @ ar.husqvarna.com
Армения Гарден Ленд ООО 61 Тигран Мец 0005 Ереван
Австралия Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Телефон: (+ 61) (0) 2 4352 7400 customer.service @ husqvarna.com.au
Австрия / Австрия Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Тел. : (+ 43) 732 77 01 01-485 service.gardena @ husqvarnagroup.com
Азербайджанская фирма «Прогресс» а. Алиева, ул. 26A 1052 Баку
Бельгия Husqvarna België nv / sa Gardena Division Rue Egide Van Ophem 111 1180 Uccle / Ukkel Тел.: (+ 32) 2 720 92 12 info@gardena.be
Босния / Герцеговина SILK TRADE doo Industrijska zona Bukva bb 74260 Tesanj
Бразилия Husqvarna do Brasil Ltda Av. Франсиско Матараццо, 1400 19º Андар Сан-Паулу SP CEP: 05001-903 Тел: 0800-112252 marketing.br.husqvarna @ husqvarna.com.br
Болгария АГРОЛЕНД . 8 , 13 5 1700 .: (+ 359) 24 66 69 10 info@agroland.eu
Канада / США GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Телефон: (+1) 905 792 93 info@gardenacanada.com
Чили Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Сантьяго, Чили Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Телефон: (+ 56) 2 202 Dalton@maga.cl Почтовый индекс: 4417

Китайская Husqvarna (Шанхай) Менеджмент Ко., Лтд.
3F, Benq Square B, No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Шанхай, КНР. 200335 207 Б3200335
Колумбия Husqvarna Colombia SA Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Тел. 571 2922700 доб. 105 jairo.salazar @ Husqvarna.com.co
Коста-Рика Compania Exim Euroiberoamericana SA Los Colegios, Moravia, 200 метро al Sur del Colegio Saint Francis San José Телефон: (+ 506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr
Хорватия Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Тел. : (+ 43) 732 77 01 01-485 service.gardena @ husqvarnagroup.com
Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave PO Box 27017 1641 Никосия
Чешская Республика Husqvarna Cesko sro Türkova 2319 / 5b 149 00 Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com
Дания GARDENA DANMARK Lejrvej 19, st. 3500 Værløse Тел .: (+ 45) 70 26 47 70 husqvarna@husqvarna.dk www.gardena.com / dk
Доминиканская Республика BOSQUESA, SRL Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Сантьяго Доминиканская Республика Телефон: (+ 809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do
Эквадор Husqvarna Ecuador SA Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Тел. (+ 593) 22800739 francisco.jacome @ husqvarna.com.ec
Эстония Husqvarna Eesti OÜ Valdeku 132 EE-11216 Таллинн info@gardena.ee
Финляндия Oy Husqvarna Ab Gardena Division Lautatarhankatu 8 B / PL 3 00581 ХЕЛЬСИНКИ www.gardena.fi
Франция Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex France http: // www.gardena.com / fr N ° AZUR: 0 810 00 78 (Prix d'un appel local)

ООО Грузия Транспортер Ул. Белиашвили 8/57 0159 Тбилиси, Грузия Телефон: (+ 995) 322 14 71 71
Великобритания Husqvarna UK Ltd Индустриальный парк Престон-Роуд Эйклифф Ньютон Округ Эйклифф Дарем DL5 6UP info.gardena @ husqvarna.co.uk
Греция. . 92 ..104 42 . (+ 30) 210 51 93 100 info@papadopoulos.com.gr
Венгрия Husqvarna Magyarország Kft. Эзред и. 1-3 1044 Будапешт Телефон: (+ 36) 1 251-4161 vevoszolgalat.husqvarna @ husqvarna.hu
Исландия О. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is
Ирландия Husqvarna UK Ltd Индустриальный парк Престон Роуд Эйклифф Ньютон Округ Эйклифф Дарем DL5 6UP info.gardena @ husqvarna.co.uk
Италия Husqvarna Italia SpA Via Santa Vecchia 15 23868 VALMADRERA (LC) Телефон: (+ 39) 0341.203.111 assistenza.italia @ it.husqvarna.com
Япония KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Телефон: (+ 81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Казахстан ЛАМЕД Лтд., Ул. Тажибаевой, д. 155/1. 050060 Алматы ИП проспект Шмидта Абая 3Б 110 005 Костанай
Корея Kyung Jin Trading CO., LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (почтовый индекс: 137-891) Телефон: (+ 82) (0) 2 574-6300
Кыргызстан проспект Алые Маки. Молодая Гвардия Ж 3 720014 Бишкек
Латвия Husqvarna Latvija SIA Ulbrokas 19A LV-1021 Rga info@gardena.lv
Литва UAB Husqvarna Lietuva Ateities pl. 77C LT-52104 Каунас info@gardena.lt

Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Телефон: (+ 352) 40 14 01 api@neuberg.lu
Мексика AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 полковник Ла Кальма 45070 Сапопан, Халиско, Мексика Телефон: (+ 52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx
Moldova Convel SRL ул. Мунчешть, 290А 2002 Кишинев
Нидерланды Husqvarna Nederland BV GARDENA Division Postbus 50131 1305 AC ALMERE Телефон: (+ 31) 36 521 00 10 info@gardena.nl
Нет. Антильские острова Jonka Enterprises NV Sta. Rosa Weg 196 PO Box 8200 Curaçao Телефон: (+ 599) 9 767 66 pgm@jonka.com
Новая Зеландия Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Телефон: (+ 64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz
Норвегия Husqvarna Norge AS Gardena Division Trøskenveien 36 1708 Sarpsborg info@gardena.no
Перу Husqvarna Perú SA Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Тел: (+ 51) 1 3 320 400 доб. 416 juan.remuzgo @ Husqvarna.com
Польша Husqvarna Польша Spólka z oo ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Телефон: (+ 48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl
Португалия Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635-595 Rio de Mouro Тел .: (+ 351) 21 922 85 30 Факс: (+ 351) 21 922 85 36 info@gardena.pt
Румыния Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucureti, S 1 Телефон: (+ 40) 21 352.76.03 madex@ines.ro
Россия / ,, ” 141400, ., . , , 39, .6 ,, «, 02_04 http://www.gardena.ru
Сербия Domel doo Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Телефон: (+381) 1 18 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs

Сингапур Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin # 02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Телефон: (+ 65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg
Словацкая Республика Husqvarna Cesko sro Türkova 2319 / 5b 149 00 Praha 4 Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Словения Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Тел. : (+ 43) 732 77 01 01-485 service.gardena @ husqvarnagroup.com
Южная Африка Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 Южная Африка Телефон: (+ 27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Испания Husqvarna España SA Calle de Rivas nº 10 28052 Madrid Телефон: (+ 34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Suriname Agrofix nv Verlengde Hogestraat # 22 Телефон: (+ 597) 472426 agrofix@sr.net Почтовый ящик: 2006 Парамарибо Суринам Южная Америка
Швеция Husqvarna AB Gardena Division S-561 82 Huskvarna gardenaorder@husqvarna.se
Швейцария / Швейцария Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Телефон: (+ 41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch
Турция Dost Bahçe Di Ticaret Mümessillik A. Yunus Mah. Adil Sok. №: 3 Ic Kapi №: 1 Kartal 34873 Стамбул Телефон: (+ 90) 216 38 93 info@dostbahce.com.tr
Украина / " " . , 34, 204-03022, . . (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Уругвай FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Монтевидео Уругвай Тел .: (+ 598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Венесуэла Корпорасьон Casa y Jardín CA Av. Caroní, Edif. Трезмен, ПБ. Колинас де Белло Монте. 1050 Каракас. Тел .: (+ 58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
090200-2290..996600.0.028/1/0016918

74

Документы / Ресурсы

GARDENA GARO2019 Напорный резервуар [pdf] Руководство пользователя
GARO2019 Напорный резервуар, GARO2019, Напорный резервуар, Напорный резервуар

Рекомендации

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *